Obywatele Litwy powiedzieli "tak"
dla Unii Europejskiej

Trwające w ciągu dwóch dni referendum unijne zakończyło sukcesem. Udział w referendum wzięło 63,3 proc. wyborców. Z około 2,6 mln obywateli, posiadających aktywne prawo głosu, do urn wyborczych przyszło 1 mln 665 tys. Z tych wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu, 89,92 proc opowiedziało się za przystąpieniem Litwy do Unii Europejskiej. W ocenie Centralnej Komisji Wyborczej referendum przebiegało sprawnie i bez szczególnych naruszeń. Najlepszymi wynikami wykazały się miasta Olita, Kowno, Połąga i Neringa. Atomowe miasto Visaginas oraz rejon trocki nie osiągnęły wymaganych 50 proc. Wyborcy rejonów wileńskiego i solecznickiego w ciągu dwóch dni znacznie pozostający od średniej krajowej, zupełnie nieoczekiwanie w ciągu ostatniej godziny, tuż przed zamknięciem referendowych urn znacznie się zaktywizowali, przekraczając wymaganą połowę wyborców.

Jak zaznaczają komentatorzy, wyborcy, którzy w ostatnim czasie wykazywali coraz większe niezadowolenie z metod sprawowania władzy, co mogło utrudnić osiągnięcie pozytywnych wyników głosowania, uznali widocznie temat referendum za bardziej ważny i przyszłościowy, decydując się na udział i jego poparcie.

Obecnie Litwa i inne kraje, w których odbyły się referenda, powinny oczekiwać, aż parlamenty państw członkowskich i kandydatów na członków UE ratyfikują umowę, podpisaną w Atenach w dniu 16 kwietnia br.

Pełnoprawnym członkiem UE Litwa stanie się w dniu 1 maja 2004 roku.

(rm)

Na zdjęciu: podczas referendum w Ciechanowiszkach.

Fot. red.

Nasz Czas 17/2003 (606)