Litwa


Litwa w skrócie

Referendum unijne. Absolutną większością głosów (91% głosowało "za") przy prawie 64 proc. udziale mieszkańcy Litwy zadecydowali o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Najniższą frekwencją wyborczą wykazały się m. Visaginas, rejony wileński i solecznicki.

Zaufanie. Badania opinii publicznej wykazały, że 23,3 proc. ufa środkom masowego przekazu, 43,3 proc. raczej ufa, nie ufa 6,6 proc., raczej nie ufa 17, 8 proc., 9 proc. nie ma na ten temat zdania.

Ze wszystkich środków masowego przekazu najbardziej pozytywnie są oceniane periodyki, na drugim miejscu radio, na trzecim telewizja i tylko na czwartym miejscu - gazety. Żurnale najbardziej odpowiadają osobom w aktywnym wieku 26 - 55 lat oraz osobom z wyższym wykształceniem. Młodzież raczej wybiera radio. Telewizję najczęściej oglądają mieszkańcy rejonowych centrów. Z internetu najczęściej korzystają mieszkańcy dużych miast.

Najlepsze banki. Amerykański periodyk "Global Finance" ogłosił listę najlepszych banków wśród 77 krajów. Na Litwie za najlepszy bank został uznany "Viniaus bankas".

Sąd Konstytucyjny. Spór o tym, czy socjaldemokrata G. Pavirżis został wybrany na mera miasta zgodnie z prawem, 13 maja w przyspieszonym trybie rozpocznie rozpatrywać Sąd Konstytucyjny. Rozpatrzyć sprawę Sąd powinien w ciągu miesiąca.

Królewiec. Oczekuje się, iż w bieżącym tygodniu w Wilnie nastąpi podpisanie umowy między Litwą i Rosją o tranzycie mieszkańców obwodu królewieckiego przez terytorium Litwy.

Parcele pod ambasady. Rząd uściślił listę parceli, nadających się na budowę ambasad i innych przedstawicielstw w Wilnie. Z 34 parceli, które dotychczas były na liście, pozostawiono tylko 9.

Zamieszki. Więźniowie w Szawelskim Izolatorze Śledczym przez kilka dni prowadzili akcję protestu w związku ze złymi warunkami utrzymania.

Wizyta. 7 maja br. gościł w Wilnie premier Grecji Costas Simitis, który przedstawił pozytywne zmiany jakie zaszły w Grecji, po przystąpieniu do UE.

Na Łotwę bez przeszkód. Pod naciskiem litewskiej dyplomacji Łotwa zaprzestała wymagać od osób przekraczających litewsko - łotewską granicę zaświadczeń o zdrowiu i ubezpieczeniu.

Najdłuższy sztandar. Uczniowie Olity w przeddzień unijnego referendum wyszli na ulice miasta z najdłuższym unijnym sztandarem z dżinsu, długość którego wyniosła 66 metrów, a szerokość jeden metr.

Prounijny koncert. 9 maja na Placu Katedralnym Komitet Integracji Europejskiej przy Rządzie RL zorganizował trwający ponad dwie i pół godziny koncert, który oglądało kilkadziesiąt tysięcy osób.

Łączność. Obroty spółki Bite GSM w pierwszym kwartale br. w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 27,6 proc. wyniosły 91,2 mln Lt.

Obroty spółki Omnitel wzrosły o 10 proc. i wyniosły 166,9 mln Lt.

Pochówek. W dniach 29 maja - 1 czerwca na Cmentarzu Antokolskim odbędzie się pochówek szczątków francuskich żołnierzy, które znaleziono przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie byłych koszar wojskowych. W perspektywie na w.w. cmentarzu ma powstać memoriał, poświęcony pamięci żołnierzy Napoleona.

Bilans handlowy. O 16,8 proc. wzrósł w roku ubiegłym ogólny bilans handlu zagranicznego Litwy. Eksport wyniósł 20 291 mld Lt, import 28 562 mld Lt.

Alkoholowe spółki. Konkurs sprzedaży spółek, produkujących alkohol wywoła większe niż oczekiwano zainteresowanie, a suma z ich sprzedaży może wynieść około 300 mln Lt

Odbudowa Iraku. 130 litewskich spółek i przedsiębiorstw wyraziło chęć uczestniczenia w odbudowie gospodarki i infrastruktury Iraku.

Poznanie strategii obrony. W niedzielę przybyła do Wilna delegacja Narodowego Kolegium Wojskowego USA w celu zapoznania się ze strategią obronną Litwy.

Zwiększyć kontrolę. Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mleka "Pieno żvaigżdes", "Kauno pienas", "Żemaitijos pienas" oraz "Rokiđkio suris" powinny zwiększyć kontrolę skupowanego surowca oraz działalności filii i punktów skupu, w przeciwnym wypadku mogą utracić pozwolenie na eksport swoich produktów do krajów UE. Niedociągnięcia wykazał sprawdzian przeprowadzony przez Państwową Radę Żywności Weterynarii.

Uległ. Prezydent R. Paksas po raz kolejny uległ naciskom premiera A. Brazauskasa i zatwierdził kandydata V. Bulovasa na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Według niektórych źródeł do nacisku wykorzystano sytuację w mieście Wilnie, gdzie od premiera w decydującym stopniu zależy czy i w jakim stopniu w zarządzaniu miastem będzie brał udział A. Zuokas.

Umowa. W poniedziałek Rosja i Litwa podpisały w wilnie umowę o zwrocie osób, które nielegalnie znalazły się na terenie umawiających się stron. Jest to ze strony Rosji pierwsza tego typu umowa z państwem, będącym w swoim czasie republiką sowiecką.

Kurs walut. W bankach Litwy jednostkę waluty można wymienić na lity po następującym kursie: 1 USD - 2,95 Lt; 1 euro - 3,44Lt; 1 zł - 0,79 Lt; 10 estońskich koron - 2,20; 1łat - 5,30; 1000 białoruskich rb - 1,46; 10 rosyjskich rb - 0,95.
Powiedzieli

G. Pavirżis, zawieszony w czynnościach mer Wina:
"Na fusach kawy nie wróżę".

A. Zuokas, były mer Wilna:
"Zasada "ustąp drogę głupiemu" - jest dla mnie nie do przyjęcia".Nasz Czas 17/2003 (606)