Fundacja "Zbiory Wileńskie"
zaprasza do współpracy

21 stycznia br. w Wilnie została zarejestrowana Fundacja "Zbiory Wileńskie" ("Vilniaus kluodai"), której podstawowym statutowym celem działania jest zbiór, badanie i publikowanie materiałów, związanych z historią Ziemi Wileńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po roku 1944. Dlatego Zarząd Fundacji jest niezmiernie zainteresowany, aby w zbiorach Fundacji znalazły się materiały dotyczące urodzonych Wilnian. Po opracowaniu otrzymanych materiałów zostaną one przekazane zgodnie z zawartą umową na przechowanie do Archiwum Nowego Litwy.

Chodzi o to, aby w Wilnie można było znaleźć historyczny ślad o Polakach związanych z Litwą, a w szczególności z Ziemią Wileńską, dający możliwość przyszłym badaczom szukać dalszych informacji o życiu i dorobku naszych Rodaków w krajach dalszego ich zamieszkania i działalności. Pozwoli to też w pewnym stopniu ułożyć obraz o zbiorowym losie Wilnian - tych, co tu pozostali, i tych, co zmuszeni byli Wilno i Litwę porzucić, jak również o tym, co oni wnieśli do skarbnicy krajów zamieszkania i świata.

Zadbajmy więc razem, aby dokumenty, listy, zdjęcia, będące świadectwem losów Wilnian i naszej historii nie ulegały niszczeniu i rozpraszaniu.

Tymczasowa siedziba Fundacji znajduje się: 2001 Wilno ul. Didžioji 40, tel./fax (3705) 212-33-88 i 234-75-87, e-mail: v.k@bnk.lt

Nasz Czas 16/2003 (605)