Sadzenie winorośli

Zakupione sadzonki winorośli należy jak najszybciej posadzić, nie dopuszczając do zbytniego przeschnięcia. Najbardziej dorodny i zdrowy pęd sadzonki przyciąć ostrzem sekatora na 2 oczka, pozostałe pędy odciąć u nasady. Sadzonka może posiadać korzenie układające się piętrowo. Te najbliżej położone należy skrócić do długości 6-8 cm, a pozostałe usunąć. Jeśli na przekroju korzenia widoczne są brązowe plamy, to należy ciąć dalej do zdrowej tkanki koloru białego. Sadzimy w dołkach o wymiarach 40cmx40cmx40cm. Dołki zaprawiamy przegniłym obornikiem lub kompostem. Obornik należy wymieszać z ziemią i usypać na dnie dołka kopczyk ,na którym rozkładamy korzenie we wszystkich kierunkach. Sadzonkę ustawiamy tak, aby miejsce z którego wyrasta pęd znajdowało się na wysokości terenu. Do zasypania wykorzystuje ziemię z wierzchniej warstwy. Ostatecznie usypujemy nad sadzonką kopczyk około 5 cm nad najwyższym oczkiem pędu.

Sadzenie najlepiej jest wykonywać jesienią. Z winoroślą zakupioną wczesną wiosną postępujemy w ten sam sposób. W momencie, gdy pierwsze pędy zaczną przebijać (maj-czerwiec) stopniowo rozgarniamy kopczyk. Czynność tę wykonujemy etapami, co kilka dni, aby białe pędy przyzwyczaić do słońca.

Prowadzenie krzewów przy ścianach

Uprawa winorośli przy ścianach jest najbardziej rozpowszechniona. Spełniają one najczęściej funkcje dekoracyjne. Aby te krzewy owocowały, musimy rokrocznie stosować odpowiednie cięcie. Jest wiele sposobów kształtowania nadziemnej części winorośli przy ścianach; prowadzenie krzewu w postaci sznura pionowego daje wiele owoców, wykorzystuje ścianę jako podporę oraz jej zacisze i słoneczną wystawę.

Sposób ten najdogodniej jest stosować jeśli sadzonki posadzimy w odległości 30 cm od ściany i 1- metrowych odstępach. W drugim roku po posadzeniu przecinamy krzew na 2 oczka. Z pędów, które wyrosły w 2 roku wybieramy wiosną roku następnego pęd najbardziej dorodny i skracamy go na wysokość 5 oczek. Pozostałe pędy wycinamy. Z pozostałych pięciu oczek wyrosną pędy , które należy odpowiednio przywiązać. Najwyższy pęd przywiązujemy pionowo jako przewodnik, a pozostałe poziomo do drutów rozciągniętych na ścianach. Wiosną 4-go roku wszystkie boczne pędy przycinamy na 2 oczka, a przewodnik na 5 oczek. Podstawową zasadą cięcia w następnych latach będzie ograniczenie rozwoju pędów bocznych poprzez coroczne ich cięcie na 2 oczka oraz zachowanie stałej wysokości krzewu.

Winorośle reagują bardzo pozytywnie na stosowanie substancji organicznych w postaci obornika, kompostu lub w postaci przyrodnich roślin motylkowych. Dobrze przefermentowany obornik można rozkładać gniazdowo lub międzyrzędowo przy większej ilości krzewów.

Nawożenie mineralne

Nawozy potasowe i fosforowe, stosujemy przed jesienną uprawą gleby, aby wprowadzić jak najgłębiej i bliżej korzeni. Można też wnosić je wczesną wiosną przed odkryciem krzewów. Nawozy zaleca się stosować w dawce 4-0,4-0,6 kg czystego składnika na 100m2.

Nawozy azotowe, saletry wysiewa się w kilku dawkach ze wzgędu na ich szybką rozpuszczalność. Stosujemy w dawce 1 kg czystego składnika na 100m pow., połowę dawki wysiewa się jesienią a drugą połowę wiosną w postaci łatwo przyswajalnej.

Nawozy wapniowe stosujemy co 2-3 lata, wysiewając jesienią przed przykryciem krzewów na zimę.

Ochrona przed chorobami

Spośród wielu chorób, należy wyróżnić mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego winorośli. Z chwilą pierwszych objawów mączniaka prawdziwego należy opryskiwać krzewy roztworami wodnymi środków chemicznych: Afugan 30 EC, Karathane, Siarkol extra. Mączniak rzekomy winorośli jest najgroźniejszą jej chorobą. Aby ochronić krzewy należy stosować zabiegi profilaktyczne:

- bezpośrednio przed wytwarzaniem kwiatostanów

- tuż przed kwitnieniem

- w chwili, gdy owoce mają wielkość nasion grochu.

Do ochrony stosujemy środki chemiczne: Cynkomiedzian, Cynkotox, Dithane M-45, Miedzian 50, polyram Combi.

Ochrona przed chwastami

Winorośl jest szczególnie wrażliwa na zachwaszczenie. Zaleca się stosować chemiczne środki takie jak: Gesatop (wiosną na glebę wolną od chwastów), Gesaprim, Gramoxome (w okresie pełnej wegetacji).

Nasz Czas 16/2003 (605)