Krąg działaczy Akcji coraz bardziej się zawęża

Redakcja pozyskała kopię wyciągu z protokołu Koła Akcji Wyborczej w Suderwie, coraz wyraźniej świadczącym o zamykaniu się we własnym gronie działaczy Akcji, wydalając myślących członków pod każdym nadumanym pretekstem, bez wyjaśnień, dowodów i nawet nie zapraszając na zebranie. Przy tym wszystkie decyzje są podejmowane przez aklamację - milcząco, jednogłośnie, wyraźnie w stylu minionej epoki. Godny odnotowania jest fakt, iż władze Akcji pozwalają na wchodzenie w kontakty i układy z litewskimi partiami, natomiast kategorycznie zabraniają tego jedynie w stosunku do Polskiej Partii Ludowej. Ciekawostką jest załączony program i statut, który nosi nazwę programu i statutu nie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, a - Akcji Wyborczej Związku Polaków na Litwie. Czyli mamy do czynienia z kolejnym wyraźnym przykładem oszukiwania wyborców i fałszowania dokumentów.

Poniższy wyciąg z protokołu zamieszczamy w oryginalnej wersji, poprawiając jedynie błędy gramatyczne i stylistyczne w tym stopniu, aby Czytelnik mógł zrozumieć sens dokumentu.

Wyciąg z protokołu zebrania AWPL Suderwa z dnia 25 marca 2003 r. Uczestniczyło - 17 członków AWPL. Przewodniczący zebrania Józef Borkowski, sekretarz Alina Jurgielewicz.

Porządek dzienny: 2. O członkach koła AWPL, którzy nie przestrzegają Statutu AWPL - oznajmiła M. Sawicka.

Drugie pytanie - O członkach AWPL koła Suderwa, którzy nie przestrzegają Statutu AWPL, a mianowicie członek AWPL koła Suderwa Andrzej Subatowicz, na zebraniu nieobecny, kandydował z listy Polskiej Patii Ludowej, członkowie AWPL Helena ( pierwszy prezes koła AWPL, znana poetka ludowa, przyp. red.), Regina i Ryszard Subatowiczowie, także nieobecni, agitowali za kandydatów z listy Polskiej Partii Ludowej, rozdając agitację. Członkowie Stanisław Subatowicz i Romuald Szocik w ogóle nie uczestniczyli w zebraniach. S. Subatowicz był ostatnio na zebraniu AWPL 19 kwietnia 2000 roku, R. Szocik nie uczestniczył w żadnym zebraniu.

Postanowiono: Andrzeja Subatowicza, Reginę Subatowicz, Ryszarda Subatowicza, Romualda Szocika skreślić z listy AWPL. Członków Helenę i Stanisława Subatowicz - przeduprzedzić.

Następują własnoręczne podpisy :J. Borkowskiego i A. Jurgielewicz

Nasz Czas 16/2003 (605)