Fotoreportaż


Wilno w maju

Nigdy od ciebie miasto

Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać
Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach.
Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej
A zawsze byłem tam: z książkami w płóciennej torbie,
Gapiący się na brązowe pagórki za wieżami Świętego Jakuba...

Cz. Miłosz, Nigdy od ciebie miasto.Kwatera wojskowa na Rossie, 3 maja 2003 r.


Trzy Krzyże


Pielgrzymi przy Ostrej Bramie


Panorama Wilna od Misjonarzy


Dobiega końca remont aleji Gedymina (byłej A. Mickiewicza)


Obserwatorium astronomiczne przy ul. Čiurlonisa (byłej Zakretowej)

Nasz Czas 16/2003 (605)