"Nasza Polonia"
ESTONIA

Co, gdzie i kiedy w Estonii

III Festiwal Poezji Nordyckiej
Tallinn, 8-10 maja tel. (+372 6) 27 31 00
www.nmr.ee/poetry/2003/


Wystawa "Estońska sztuka klasyczna II"
Tallinn, Dom Rycerstwa tel. (+372 6) 44 93 40
www.ekm.ee
24 maja - 28 wrze¶nia


Dni Hanzy
Viljandi, tel. (+372 43) 547 62
30 maja - 1 czerwca


III Międzynarodowy Konkurs ¦piewaków
im. Klaudii Taev
Pärnu, 26-30 maja tel. (+372 55) 91 40 58


Koncert Francuskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej
pod dyr. Kurta Masura
Jelizaveta Leonskaja (fortepian).
W programie: Franck, Prokofiew, Ravel
Tallinn, 29 maja, g. 19.00
Estońska Sala Koncertowa, tel. (+372 6) 14 77 61

Nasz Czas 16/2003 (605)