Okienko liryczne


Zofia Zdanowicz

W księżycową noc majową...

W księżycową noc majową
Płynie pieśń ta w dal.
Ni to jęki, ni to słowo,
W księżycową noc majową,
Bo w niej jakby żal...

Granatowym aksamitem,
Tkanym pośród gwiazd,
Niby tarczy Twojej szczytem,
Granatowym aksamitem
Otul Boże nas!

Niech ta noc błogosławiona
Ześle jasne sny.
Dobro niechaj zło pokona!
Niech ta noc błogosławiona
Otrze wszystkie łzy!

Nasz Czas 15/2003 (604)