VII FESTIWAL TEATRÓW SZKOLNYCH

26 kwietnia w Szkole im. Jana Pawła II w Wilnie odbył się VII Festiwal Teatrów Szkolnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie"Macierz Szkolna" i Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych oraz wspierany przez Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie RL, Konsulat Generalny RP w Wilnie, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Lalek"Zaczarowany Świat" w Toruniu, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wilnie i inne instytucje.

Do udziału w Festiwalu zostało wyeliminowanych 10 szkół polskich. Były to szkoły wileńskie oraz rejonu wileńskiego i solecznickiego. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali nagrody. Szkoła Średnia w Mejszagole za przedstawienie"Magiczna studnia" w reżyserii Romualdy Chmiel, Szkoła Średnia im. Jana Pawła II w Wilnie za"Serce skrzypiec" w reżyserii Jadwigi Stankiewicz, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego za"Burza w teatrze Gogo" w reżyserii Beaty Kowalewskiej jako nagrodę otrzymały wyjazd do Polski.

Szkoła Średnia w Mickunach z przedstawieniem"Szewczyk Dratewka" w reżyserii Krystyny Narkiewicz, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego z"Latającym kufrem" w reżyserii Wandy Andruszaniec, Szkoła Średnia im. J. Śniadeckiego w Solecznikach ze "Szkołą na wesoło" w reżyserii Lilii Kutysz i Szkoła Średnia nr 1 w Niemenczynie z"Obrazkiem zapustowym" w reżyserii Ireny Komar otrzymały nagrodę ufundowaną przez Konsula Generalnego RP w Wilnie. Szkoła Średnia nr 1 w Mejszagole za przedstawienie"Podróże Guliwera" w reżyserii Iwony Matwiejko, Szkoła-przedszkole"Wilia" w Wilnie za"Królowę śniegu" w reżyserii Swietłany Giecewicz i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilnie za przedstawienie"Szczęście Piotrusia" w reżyserii Jadwigi Stankiewicz otrzymały nagrody pieniężne przeznaczone na zakup rzeczy potrzebnych dla teatru szkolnego.

Honorata Szocik

Na zdjęciach:"Burza w teatrze Gogo" w wykonaniu uczniów Sz. Śr. im. Sz. Konarskiego; "Szewczyk Dratewka" w wykonaniu uczniów Mickuńskiej Szkoły Średniej.

Fot. Bronisława Kondratowicz

Nasz Czas 15/2003 (604)