Litwa


Litwa w skrócie

Prace publiczne. W bieżącym roku na prace publiczne zostało przewidziane 19 mln Lt. Jest to obecnie najbardziej upowszechniany program walki z bezrobociem. Pozwoli on w roku bieżącym stworzyć około 50 tys. krótkotrwałych tymczasowych miejsc pracy.

Pożyczka. Vilniaus bankas udzielił 93,2 mln Lt pożyczki spółce"Hanner", która będzie budowała na prawym brzegu Wilii centrum administracyjno - handlowe"Europa". Wraz z nowym gmachem samorządu będzie stanowiło nowe centrum Wilna, w rozwój którego zamierza się zainwestować 200 mln Lt.

Oszczędności. W 2002 roku oszczędności ludności w bankach Litwy stanowiły 6,877 mld Lt. Wśród tych, którzy posiadają konta - 335 tys. nie miało żadnych oszczędności, ponad 1433 tys. oszczędzających - 0 - 40 Lt; ponad 939 tys. - 40 - 1000 Lt; ponad 630 tys. - 1000 - 10000 Lt; ponad 135 tys. - 10 000 - 30 000 Lt; ponad 29 tys. - 30 000 - 100 000 Lt; 2610 osób - 100 000 - 1000 000 Lt; 76 osób - 1 mln i więcej.

Unia Europejska. W roku 2004 Litwa i jeszcze 9 krajów dołączy do 15 aktualnych członków UE. W wyniku wspólne terytorium 25 członków UE wyniesie 4245 tys. km2, na którym będzie mieszkało 454 mln ludności.

Litwa na tle kandydatów do UE. Litwa na tle pozostałych kandydatów na członków UE reprezentuje się następująco:
Litwa - terytorium - 65,3 tys. km2; liczba mieszkańców - 3,5 mln; poziom bezrobocia - 16,9 proc.
Estonia - 45,2 - 1,36 - 10,3
Łotwa - 64,6 - 2,35 - 12,3
Polska - 312,7 - 38,64 - 20,0
Węgry - 93,0 - 10,2 - 5,8
Czechy - 78,9 - 10,2 - 7,3
Słowacja - 49,0 - 5,4 - 18,5
Słowenia - 20,3 - 1,99 - 6,4
Malta - 316 - 0,394 - 6,9
Cypr -9,3 - 0,762 - 3,3.

Cena mleka. Z obliczeń naukowców wynika, że koszty produkcji litra mleka wynoszą 72 ct, rząd natomiast cenę skupu mleka najwyższej jakości ustalił na poziomie 35 ct za jeden litr. W wyniku dochody rolników w roku bieżącym będą o 130 mln niższe niż w roku ubiegłym. Będzie to dla rolnictwa"najchudszy" rok od chwili ogłoszenia niepodległości.

Opinia. W opinii tygodnika"Veidas" wydarzenia związane z wyborami władz miasta Wilna należy uznać za ostatnie wystąpienie postkomunisycznej nomenklatury.

Prognoza referendum. Badania opinii publicznej wykazują, że w zbliżającym się referendum przystąpienie Litwy do UE poprze 65,5 proc. wyborców, 13,3 proc. przegłosuje przeciw, 20,4 - nie ma jeszcze określonego zdania.

Dysproporcje. Handel między Litwą i Rosją w roku 2002 wzrósł o 3,9 proc. Obecnie import do Litwy z Rosji wynosi 1,67 mld USD, a eksport do Rosji - 0,309 mld USD.

Podali się do dymisji. Po dłuższych sporach i godzeniu się minister spraw wewnętrznych Juozas Bernatonis i jego zastępca Juozas Liaudanskis podali się do dymisji. Nie wyjaśnione pozostają natomiast zarzuty Liaudanskisa, w których oskarżył on przewodniczącego Sejmu A. Paulauskasa o pobranie nielegalnych środków na własną kampanię wyborczą oraz o podejrzanej współpracy komisarza Litwy Grigaravičiusa z Biurem Ekskomisarzy.

Muzea. Ministerstwo Kultury dodatkowo wyasygnowało 700 tys. Lt na doskonalenie sygnalizacji i ochrony największych muzeów Litwy.

Wartości kultury. Na listę rejestru wartości kulturalnych, podlegających ochronie ze strony państwa dodatkowo wciągnięto
136 archeologicznych i zabytkowych obiektów. Wśród nich stare siedliska Karmazynów w rejonie wileńskim.

Stolica nadal bez władzy. 25 kwietnia br. Sąd Administracyjny, rozpatrujący legalność wyboru nowych władz miasta Wilna, dopatrzył się sprzeczności między decyzją Sądu Konstytucyjnego a uchwałą Sejmu RL i odłożył rozpatrzenie sprawy do otrzymania wyjaśnień z Sądu Konstytucyjnego.

Kurs walut. W bankach Litwy jednostkę waluty można wymienić na lity po następującym kursie: 1 USD - 3,13 Lt; 1 euro - 3,45Lt; 1 zł - 0,80 Lt; 10 estońskich koron - 2,20; 1Łat - 5,43; 1000 białoruskich rb. - 1,55; 10 rosyjskich rb. - 1,00.
Powiedzieli

Povilas Gylys :
My posiadamy intelekt, ale jest on źle zorganizowany.

Poseł Eduardas Sablinskas:
Konstytucja nie jest świętą krową, wszak sami ją stworzyliśmy.

Rolnik Mikolas Hofertas:
Przed wyborami wszyscy deputowani są dobrzy - całują się z wieśniakami, razem zbierają buraki, a potem wszystko się kończy.

Poseł Eligijus Masiulis:
Będę zachęcał mieszkańców Litwy malować wielkanocne jaja na czerwono, aby w ten sposób podkreślić, jak bardzo czerwona zmora rozpowszechniła się po kraju.

Gediminas Jakavonis:
Jak się będziemy bronić przed polskimi świniami?

Poseł Sanislovas Bus kevičius:
Człowiek i tak ma nie zawsze wystarczająco rozumu. A pić po to, aby być jeszcze głupszym - nie ma sensu.Nasz Czas 15/2003 (604)