"Nasza Polonia" nr 147
ESTONIA

Tydzień w skrócie w Estonii

150 mln USD pomocy zagranicznej dla Estonii

W kwietniu Biuro Prasowe rządu RE poinformowało, iż w 2002 roku Estonia otrzymała pomoc zagraniczną w wysokościokoło 150 mln USD, z czego środki pomocy unijnej stanowiły 72%. Z funduszu PHARE- 37 mln USD (57% - inwestycje i 43% - zwiększenie efektywności zarządzania);Z funduszu SAPARD - około 13 mln USD Z funduszu ISPA - około 22 mln USD.Bezpośrednia pomoc innych państw: Dania - około 9 mln USD; Szwecja - około 8mlnUSD; Finlandia - około 4 mln USD.


Spotkanie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii

Rozwój współpracy państw bałtyckich po ich wstąpieniu do Unii Europejskiej i NATO był głównym tematem spotkania prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii, które odbyło się 24 kwietnia w Tartu.

Estoński prezydent Arnold Rüütel podkreślił, iż kraje bałtyckie szczególnie zainteresowane są budową trasy Via Baltica i zaproponował, aby na kolejne spotkanie ?trójki" zaprosić prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Zdaniem Rüütela Polska za mało aktywnie angażuje się w realizację tego projektu. Podczas spotkania prezydenci uzgodnili, iż będą współpracować i wymieniać się doświadczeniem przygotowując się do referendum w sprawie przystąpienia do UE. Prezydenci dyskutowali na temat Konwentu w sprawie przyszłości UE i jednomyślnieuzgodnili, iż kraje bałtyckie popierają ideę wspólnego reprezentowania małych i dużych państw UE. Mówili także o umocnieniu swoich granic wschodnich oraz dalszej trójstronnej współpracy w dziedzinie spraw wewnętrznych, a także w walce z terroryzmem i przestępczością.


Oceny ekonomicznych perspektyw przyszłych członków UE

Szwedzkie dzienniki ?Dagens Industri","Dagens Nyheter" i ?Svenska Dagbladet" opublikowały artykuły dotyczące oceny rozwoju gospodarczego w trzech krajach Bałtyckich, Polsce, Węgrzech, Czechach i Słowacji.

Z przedstawionego przez Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) półrocznego raportu ?Baltic Outlook" wynika, że Estonia, Łotwa i Litwa będą pierwszą grupą z krajów kandydujących, które wprowadzą euro, co może nastąpić w 2007 roku. Polacy, Węgrzy i Słowacy będą musieli poczekać do 2008 roku, natomiast Czesi zmienią walutę najwcześniej w2009 roku.

Raport koncentruje się na rozszerzeniu strefy euro. Według analityka Bengta Dennisa najlepsze wyniki osiągają kraje bałtyckie. Ich gospodarki mają stabilne podstawy, a sama gospodarka jest dobrze zarządzana, dotyczy to także polityki pieniężnej. Pozostałe kraje kandydujące spełniają większość kryteriów Maastricht. Głównym problemem pozostaje deficyt budżetowy, powyżej 3% BNP. Rządy w Słowacji i na Węgrzech prowadzą ambitną i wiarygodną politykę przychodów, co może zaowocować wcześniejszym przeprowadzeniem większości bolesnych reform budżetowych. Wówczas będą mogły wprowadzić euro w 2007 roku, chociaż bardziej prawdopodobny jest rok2008. W raporcie odnotowuje się, że Polska i Czechy mają w tym zakresie niższe ambicje. Czechy znajdują się na ostatnim miejscu, co wynika z dużego deficytu budżetowego. Zwraca się uwagę, że rząd czeski zamierza w 2006 roku osiągnąć przynajmniej 5 % deficytu. ?SvD" i ?DN" odnotowują, że w odniesieniu do Polski obniżanie deficytu budżetowego odbywa się bardzo wolno, wzrost gospodarczy jest w dalszym ciągu niewielki i funkcjonuje tam nie bez trudności rząd mniejszościowy. ?Premier Leszek Miller może być zmuszony do odejścia w związku z oskarżeniami, że wiedział o oczywistym przypadku korupcji"- pisze Disa Hastadz ?DN". Wszystkie gazety zwracają uwagę, że przejście na euro będzie możliwe, jeżeli narody w krajach kandydujących w referendach powiedzą ?tak".


Wizyta prezydenta Litwy w Estonii

Prezydent Litwy Rolandas Paksas przebywał 23 kwietnia z wizytą roboczą w Estonii. W Tallinie spotkał się z prezydentem Arnoldem Rüütelem oraz premierem Juhanem Partsem. Rozmowy dotyczyły integracji obu krajów z Unią Europejską oraz współpracy w dziedzinie transportu i energetyki, w tym projektów Via Baltica i Rail Baltica.


Promocja UE

Władze nie będą prowadzić specjalnej kampanii reklamującej wejście tego kraju do Unii Europejskie . Estoński MSZ przygotuje za to materiały informacyjne o Unii dla wszystkich chętnych. Decyzję władze uzasadniają potrzebą zachowania obiektywności, skoro finansują zarówno eurozwolenników, jak i eurosceptyków. Głównym źródłem informacji rządowej o UE będzie strona internetowa estońskiego MSZ.

W Estonii zainaugurował działalność Ruch ?TAK" na rzecz Unii Europejskiej. Ruch jest koalicją 10-ciu wpływowych organizacji pozarządowych(m.in. Europejski Ruch w Estonii, Związek Emerytów Estonii, Związek Farmerów, Estońskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska Naturalnego, Estoński Związek Lekarzy, Estońskie Forum Edukacyjne). Celem ruchu jest promocja Unii Europejskiej i uzyskanie w referendum, które odbędzie się 14września, zdecydowanego społecznego poparcia (ostatnie sondaże pokazują, iż akcesję do UE popiera 57% Estończyków - celem organizatorów ruchu jest uzyskanie 75% poparcia). Ruch korzysta ze wsparcia fińskich i duńskich organizacji pozarządowych oraz Brytyjskiego Ruchu Europejskiego.

Nasz Czas 15/2003 (604)