Najgłębsza wiedza z języka polskiego -
u Anny Sipowicz

Jak już informowaliśmy naszych Czytelników podczas XIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizatorzy wyłonili dziesięciu najlepszych uczniów szkół polskich, znawców języka i literatury polskiej. W minionym tygodni wzięli oni udział w podobnym konkursie wiedzy w Warszawie, gdzie najlepszą okazała się uczennica z Rygi. Natomiast wśród dziesiątki uczniów z Litwy najgłębszą wiedzą wykazała się Maria Sipowicz, uczennica Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, prowadząca na naszych łamach młodzieżowy magazyn "Oderwij się", która według wstępnych danych zajęła ogólne drugie miejsce.

Pozdrawiamy, życząc kolejnych zwycięstw i ciekawych publikacji w "Naszym Czasie".

Nasz Czas 14/2003 (603)