Od i do redakcji


Inscenizacja przemarszu wojsk napoleońskich przez Niemen w 1812 r

Szanowna Redakcjo!
Pozwalam sobie pokrótce poinformować, że w dniach 30 - 31 maja br. w Kownie, odbędzie się inscenizacja przemarszu wojsk napoleońskich przez Niemen w 1812 r. oraz rekonstrukcja walk o miasto. W inscenizacjach organizowanych przez stronę litewską, podobnie jak w roku ubiegłym, wezmą udział setki uczestników, tj. członków licznych grup historyczno-mundurowych z Europy, m.in. z Polski, a także grup obcych, ale w polskich mundurach (np. z Rosji, Łotwy i Ukrainy).

W tym roku jednak, dodatkowo, 1 czerwca, z okazji niedawnego odkrycia w Wilnie grobów kilku tysięcy żołnierzy armii napoleońskiej, poległych w grudniowych walkach 1812 r. i zmarłych z wycieńczenia, organizatorzy przewidują jedyny w swoim rodzaju Apel Poległych, jakiego jeszcze w Europie nie było. Co więcej, wg uzyskanych informacji, Apel ma być poprzedzony marszem historycznych oddziałów przez stare Wilno i Ostrą Bramę. Dla nas, kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia z Warszawy, Ciechanowa i Ostrołęki, biorących udział w inscenizacjach i uroczystościach, ów przemarsz z wiadomych powodów będzie przeżyciem szczególnym, mającym określony wymiar.

Pragnę również poinformować, że właśnie zakończyliśmy prace rekonstrukcyjne nad sztandarem 1. Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej z 1812 r., którego tradycje kultywujemy. Sztandar ten, który będzie nam towarzyszył na rekonstruowanych "polach bitew"w najdalszych zakątkach Europy.

Andrzej Ziółkowski

* * *

Stowarzyszenie Historyczno-Mundurowe istnieje od ponad dwóch lat. Kultywuje tradycje najstarszej i elitarnej formacji wojsk polskich epoki napoleońskiej - Legii Nadwiślańskiej, wywodzącej się z Legii Włoskiej dowodzonej przez gen. Jana H. Dąbrowskiego, walczącej w latach 1797-1807 w Italii, a następnie w kampanii hiszpańskiej 1808-1812, rosyjskiej 1812 r., saskiej 1813 r. i francuskiej 1814 r.

Głównym nurtem działania członków Stowarzyszenia, jest udział w rekonstrukcjach i inscenizacjach batalii organizowanych w kraju i za granicą, a także uczestnictwo w uroczystościach poświęconych wysiłkowi zbrojnemu polskich żołnierzy. W ten skromny sposób "Legioniści"promują narodową historię i tradycje, przypominają Europie o istnieniu Księstwa Warszawskiego, o jego niepośledniej roli na ówczesnej arenie międzynarodowej.

W Polsce, Stowarzyszenie kilkakrotnie organizowało lub współorganizowało rekonstrukcje batalii z udziałem setek uczestników z kraju i zza granicy; posiada doświadczenie w prowadzeniu uroczystości rocznicowych i obchodów. Utrzymuje bieżące kontakty z podobnymi środowiskami, m.in. we Włoszech, Niemczech i Anglii oraz na Litwie, Białorusi i w Rosji, z którymi stale współpracuje.

Na zdjęciu: Marcello Bacciarelli (1731 - 1818) Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona. Muzeum Narodowe w Warszawie.

Nasz Czas 14/2003 (603)