Goście redakcji


Studenci z Wrocławia w "NCz"

W minionym tygodniu redakcję odwiedziła grupa studentów historii Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką dra Aleksandra Srebrakowskiego, znanego naszym Czytelnikom z publikacji w "NCz"i innych polskich pismach oraz naukowych opracowań, poświęconych Polakom na Litwie i polsko - litewskim stosunkom. Te spotkania inicjowane przez dra A. Srebrakowskiego od lat odbywają się systematycznie kilka razy do roku, pozwalając uczącej się młodzieży z Polski osobiście dotknąć historii byłych Kresów Wschodnich, skonfrontować informacje środków masowego przekazu o Litwie z realiami dnia dzisiejszego. Na zdjęciu: dr Aleksander Srebrakowski oraz studenci (od lewej) Wojciech Styś, Olga Paczkowska, Krzysztof Świerczyński, Danuta Malicka, Marcin Urban.

Nasz Czas 14/2003 (603)