W wigilię cudu

28 marca b.r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie Teatr Polski przedstawił spektakl Kazimiery Iłłakowiczówny "W wigilię cudu" (reżyseria Irena Litwinowicz, scenografia Janusz Tartyło). Sztuka została poświęcona 400-leciu kanonizacji św. Kazimierza, jego życiu i działalności.

Św. Kazimierz miał krótkie życie- żył tylko 26 lat. Żył i postępował bez skazy, działał sprawiedliwie. W pamięci potomków pozostał jako żarliwy asceta, poprzestający na małym i zawsze wymagający od siebie. Żył Chrystusowym przykazem miłości jako intensywnym pokarmem swoich myśli, uczuć i uczynków.

Przed spektaklem zebranych na sali także zapoznano z życiem i twórczością Kazimiery Iłłakowiczówny.

Nijola Szczerbo

Na zdjęciu: scena ze spektaklu

Nasz Czas 13/2003 (602)