Spotkanie redaktorów środków masowego przekazu ze Wschodu i Południa

W dniach 3 - 5 kwietnia br. w Zalesiu pod Warszawą na zaproszenie Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" odbyło się kolejne spotkanie - seminarium redaktorów i wydawców polskich środków masowego przekazu z krajów na wschód od Polski, a także z Węgier, Mołdawii i z terenu byłej Jugosławii. Nawet najbardziej odległe od Polski redakcje z Permi, Tomska (Rosja), jak też z Gruzji również wydelegowały swoich redaktorów z tym, aby wspólnie dyskutować nad problemami wydawniczymi polskiej prasy poza Macierzą i lepszego wykorzystania posiadanych możliwości do promocji polskiego słowa i szeroko pojętej kultury polskiej. Najliczniej, już tradycyjnie, były przedstawione środki masowego przekazu z Litwy.

Wśród uczestników spotkania była też grupa księży, redagujących katolickie pisma. Oddzielne zajęcia odbyły też redakcje radiowe i telewizyjne.

Natomiast najbardziej licznie reprezentowane redakcje pism, w drugim dniu obrad odbyły wizytę w "Życiu Warszawy", gdzie wzięły udział w redakcyjnej naradzie nad planowaniem kolejnego numeru tego dziennika, zapoznały się z codzienną pracą wydawniczą, z podziałem obowiązków redakcyjnych, z trybem przygotowywania materiałów itp. Szczególne zaciekawienie wywołały słowa wywieszone na drzwiach jednego z gabinetów dziennikarzy, które możliwie nie tyle pasowały do pracowników "Życia Warszawy", co do zebranych redaktorów pism polskich na Wschodzie: "...i ujrzał Pan pracę naszą i był zadowolony, a potem zapytawszy o zarobki nasze usiadł i zapłakał..."

Zresztą słabość prasy polskiej na Wschodzie nie budzi u uważnych obserwatorów i znawców tematu żadnych wątpliwości. Bez środków na najpilniejsze potrzeby wydawnicze wiadomo, że się nie da stworzyć opiniotwórczej prasy. Dziś przy posiadaniu wystarczającej liczby przygotowanych i wykształconych osób tylko brak środków finansowych nie pozwala na przejęcie należnej części prasowego rynku. Rozkwit rosyjskiej prasy w Wilnie i słabnięcie polskiej - jest temu dobitnym dowodem. Zebranym redaktorom został również przedstawiony projekt internetowej strony Fundacji, gdzie mają się znaleźć informacje o środkach masowego przekazu współpracujących z Fundacją, ich publikacje, informacje o Polsce, linki itp., ułatwiające pracę wydawniczą, jak też wzajemną współpracę. Zebrani poparli przedstawiony projekt, wnosząc własne propozycje i uzupełnienia.

W spotkaniu wziął również udział i wygłosił przemówienie prezes Zarządu Fundacji, poseł na Sejm RP Tadeusz Samborski.

(rm)

Na zdjęciach: migawki ze spotkania

Nasz Czas 13/2003 (602)