Ku czci powstańców 1863r.

29 marca br. we wsi Świrany koło Rukojń staraniem Jurija Gila, przewodniczącego Stowarzyszenia Białoruskiej Mowy Ziemi Wileńskiej, został wzniesiony katolicki krzyż, jako dowód wdzięczności powstańcom 1863 roku, wśród których działał i walczył urodzony również w tej miejscowości klasyk białoruskiej literatury Franciszek Bohuszewicz.

Inf. wł.

Nasz Czas 13/2003 (602)