"Łatgalia"
ŁOTWA

Łotwa w skrócie

Koszty uczestnictwa Łotwy w kampanii irackiej szacuje się na kilka milionów łatów

Uczestnictwo RŁ w procesie demokratyzacji Iraku może kosztować kilka milionów łatów - oświadczył w wywiadzie dla telewizji LNT minister obrony Łotwy Girts Valdis Kristovskis. Te koszty powinno pokryć Ministerstwo Obrony. Do Iraku z Łotwy może być skierowanych od 20-130 żołnierzy. To zależy od tego, w jakich operacjach będą oni brali udział. Według premiera Einarsa Repsze wyjazd Łotyszy do Iraku może nastąpić najwcześniej za 1,5-3 miesiące.


Mieszkańcy Łotwy nie są zadowoleni z życia w swoim kraju

Mieszkańcy Łotwy - są najbardziej niezadowoleni z życia w republice w porównaniu z innymi w państwach kandydującymi do wstąpienia do Unii Europejskiej. Tylko połowa mieszkańców jest zadowolona. Chociaż Estończycy i Litwini według danych Eurobarometru też nie wyróżniają się zbytnim optymizmem (54% i 53% odpowiednio nie są zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej). Najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Słowenii, na drugim miejscu mieszkańcy Malty, a na trzecim - Czesi, którzy podkreślają, że satysfakcja życiowa wiąże się przede wszystkim z dobrobytem w państwie. Na Łotwie produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca był najniższy, stąd taka duża liczba niezadowolonych.

Natomiast aż 42% mieszkańców Łotwy uważa, że po wstąpieniu kraju do UE w ciągu pierwszych 5 lat ich poziom życia wzrośnie.


Mieszkanka Zilupe obchodzi jubileusz 100-lecia

Mieszkanka łatgalskiego miasteczka Zilupe, znajdującego się niedaleko granicy łotewsko-rosyjskiej obchodzi jubileusz swego 100-lecia. Pani Sofia Orłowska urodziła się na Łotwie, swojej własnej rodziny nie miała. Złożyć życzenia z tak doniosłej okazji przybyli przedstawiciele urzędu miasta.

Materiały z Łotwy przygotował Włodzimierz Pujsza

Nasz Czas 12/2003 (601)