"Łatgalia"
ŁOTWA

"Studentka 2003"

15 marca br. w Polsce odbyły się eliminacje do konkursu "Studentka 2003". W tych eliminacjach wzięły udział 22 dziewczyny z Polski, Ukrainy, Łotwy. Z Polski stawiło się do konkursu 14 dziewcząt, z Ukrainy - 7 i ja, Natalia Łapkowska jako jedyna przedstawicielka polonijna z Łotwy.

Już w pierwszym dniu mego przyjazdu serdecznie mnie spotkano i zaczęto mną się opiekować. Organizatorzy konkursu byli bardzo mili i troskliwi. Zakwaterowano nas wszystkich w hotelu. Od rana następnego dnia zaczęły się próby. Wszystkie dziewczyny były nauczane przez choreografa, uczono nas między innymi utrzymywania prawidłowej postawy, profesjonalnego chodzenia po scenie i wielu innych rzeczy.

Natomiast wieczorem o godzinie 19.00 rozpoczęły się eliminacje do konkursu "Studentka 2003", które odbywały się w miejscowości Polanica Zdrój, niedaleko Wrocławia. Na sali Teatru zgromadziło się bardzo dużo widzów. Jak i każdy konkurs rzecz jasna nie może obejść się bez jury. W jury zasiadło 6 osób, wśród nich profesorowie oraz inne znane osoby.

Konkurs składał się z czterech etapów. Pierwszy etap - to wyjście na scenę w stroju koktajlowym, drugie wyjście - w stroju eleganckim do egzaminu. Poza tym należało jeszcze zadać pytanie jury. Trzeci raz należało wyjść w stroju sportowym. Natomiast ostatnie wyjście było w dowolnym przez siebie wymyślonym stroju. Ja miałam na sobie strój ludowy, opoczyński. Później czekaliśmy na ogłoszenie wyników.

Po ogłoszeniu wyników z 22 dziewcząt do półfinału dostało się 14. Półfinalistki były zaproszone do finału, który ma się odbyć w październiku. Chciałabym korzystając z okazji życzyć wszystkim dziewczynom powodzenia.

Natalia Łapkowska

Nasz Czas 12/2003 (601)