Ogłoszenia drobne

Sprzedam krowę. Rejon wileński,
Tel. 255-61-72.

Tanio sprzedam watę kamienn± Paroc i grzejniki centralnego ogrzewania Korado,
Tel. 8-611-37-219.

Kupię działkę ziemi w pobliżu Wilna.
Tel. 8-611-37-219.

Stale handlujemy ozdobami do włosów.
Tel. w Wilnie 2-311-596.

Zaopiekuję się chor± lub starsz± osob±.
Tel. 8-614-30-779

Nasz Czas 11/2003 (600)