"Łatgalia"
ŁOTWA

Tydzień w skrócie na Łotwie


52 500 bezrobotnych straciło nadzieję na znalezienie pracy

W czwartym kwartale roku ubiegłego w Republice Łotewskiej 52 500 bezrobotnych, którzy chcieli gdziekolwiek się zatrudnić - stracili już nadzieję na znalezienie jakiejkolwiek pracy. W porównaniu z trzecim kwartałem ub. r. liczba takich ludzi wzrosła o 5 600 osób.

Według wyników badań Centralnego Urzędu Statystycznego w czwartym kwartale 2002 roku 131 400 mieszkańców szukało pracy.

Nie mogło znaleźć pracy w ciągu roku 63 900 osób, co stanowi 48,6% ogółu szukających. Prawie 65,1% wszystkich szukających zatrudnienia mają doświadczenia i nawyki swojej poprzedniej pracy. W miastach pracy poszukuje więcej ludzi niż na wsi.


Wicepremier A. Szlesers o Domach Dziecka

Fakt , że na Łotwie 4 000 dzieci znajduje się w Domach Dziecka - wstyd i tragedia i celem rządu na najbliższe 10 lat ma być naprawienie zaistniałej sytuacji - oświadczył wicepremier Ainars Szlesers. "Jest mi po prostu wstyd, że my żyjemy w państwie, gdzie 4000 dzieci żyje w domach dziecka".

W ubiegłym roku łotewskie rodziny adoptowały 40 dzieci, a jeszcze 500 chcę adoptować obcokrajowcy. Według A.Szlesersa należy uczynić wszystko, co jest możliwe w ciągu najbliższych 10 lat, aby dzieci wychowywały się w normalnych rodzinach, a nie w Domach Dziecka. Wicepremier podkreślił, iż należy na te cele wyasygnować dodatkowe środki finansowe.


Emeryci zapowiadają

Emeryci są gotowi pikietować gmach Rady Ministrów RŁ na znak protestu przeciwko nieprzestrzegania praw człowieka - poinformowała o tym organizatorka tej akcji w Rydze - Bajba Pelse. Zaznaczyła, że emeryci w ciągu ostatnich 10 lat pozbawieni są normalnych praw do życia, nabycia leków oraz wielu innych rzeczy. Normy obecnej ustawy emerytalnej są dyskryminujące, ponieważ niektórzy otrzymują emerytury w wysokości nawet do 1000 łatów, natomiast większość zaledwie od 55 do 65 łatów. Taka sytuacja powstała w wyniku naliczenia emerytury biorąc pod uwagę kapitał podstawowy, z całego okresu pracy.

Nasz Czas 11/2003 (600)