"Łatgalia"
ŁOTWA

Konkurs piosenki estradowej

Po raz pierwszy 7 marca br. w Daugavpilsie w Centrum Kultury Polskiej odbył się konkurs piosenki estradowej. W Rydze taki konkurs odbywał się już 9 razy. Organizatorami byli Związek Kompozytorów ?otwy i Polski, Oddział Kultury urzędu miasta Rygi, Ambasada RP w Rydze oraz inni.

Podczas konkursu śpiewano piosenki w języku polskim, łotewskim, angielskim i francuskim. Głównym celem tej imprezy jest wyłonienie młodych talentów.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych. Uczestniczyły w nim dzieci w wieku od 9-10 lat, 11-13, 14-16 lat.

W kategorii wiekowej od 9-10 lat do ryskiego finału zakwalifikowali się A. Fiodorow i W. Sielicka, w wieku od 11-13 lat A. Stepane, L. Czunczul i O. Aksienionok, natomiast w grupie wiekowej od 14-16 lat do Rygi pojadą A. Wagele oraz A.Wałuto. Ogółem w tym konkursie wzięło udział 18 uczestników. Występy dzieci oceniało kompetentne jury w składzie 3 osób: M. Legeza z Rygi, A. Pecewicz dyrygent chóru ''Promień'' oraz N. Zubkowa - kierownik młodzieżowego zespołu ''Barwy Daugawy''. Wszystkie występujące dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

Przygotował W. Pujsza.

Nasz Czas 11/2003 (600)