Zbliża się IX Światowa Konferencji

Gospodarcza Polonii

Tradycją już stały się organizowane przez Fundację "Polonia" Światowe Konferencje Gospodarcze. W tym roku w dniach 28 - 29 czerwca się w Warszawie odbędzie już dziewiąta ich edycja.

Z uwagi na swój zasięg i różnorodność są wyjątkowym spotkaniem świata biznesu. W spotkaniach uczestniczą reprezentanci środowisk gospodarczych Polonii i Polski - w sumie w dotychczasowych ośmiu edycjach wzięło udział blisko 4000 krajowych i polonijnych przedsiębiorców. Spotkali się na nich inwestorzy z ponad 40 krajów świata (w tym RPA, Tajlandii, Japonii, Chin, Argentyny, Brazylii czy Arabii Saudyjskiej) aby wymienić doświadczenia i wzmocnić międzynarodową współpracę gospodarczą.

Cieszymy się bardzo, że przyjeżdżają do nas reprezentanci z tak wielu krajów osiedlenia. Zdajemy sobie sprawę z trudu jaki muszą sobie zadać Polacy przyjeżdżający z zagranicy, z odległych zakątków świata. Wierzymy, że w tym roku, jak w latach ubiegłych, w gronie uczestników będą osoby z dalekiej Azji, Japonii czy RPA. Świadczy to o tym, że informacja o Konferencji dociera do większości państw, w których osiedleni są nasi rodacy. Z radością powitamy biznesmenów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i większości krajów europejskich, którzy co roku przybywają do Polski liczną grupa. - mówi Zbigniew Ludger Olszewski - Prezes Fundacji Polonia.

W konferencji, ze strony polskiej, biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. W tym roku zainauguruje obrady prof. Longin Pastusiak, Marszałek Senatu RP. W obradach wezmą udział przedstawiciele rządu przedkładając kluczowe zagadnienia gospodarki. Organizatorzy zaprosili też i liczą na udział ministra spraw zagranicznych Władysława Cimoszewicza, ministra finansów - prof. Grzegorza Kołodki, Pani minister ds. Integracji Europejskiej Danuty Hubner i Jacka Piechoty, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Pan premier Leszek Miller - jak w roku ubiegłym - zaprosił uczestników konferencji na uroczyste spotkanie w siedzibie Rządu - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dialog na najwyższy szczeblu w otwartej i przyjaznej atmosferze jest szczególnie ceniony przez uczestników Konferencji. W dyskusjach, spotkaniach i wykładach uczestniczyć będą także przedstawiciele samorządu, korporacji, wysokiej rangi specjaliści i przedstawiciele mediów.

Zapytany o cel IX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii prezes Fundacji "Polonia" opowiada:

"Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii są organizowane dla Polonii z całego świata. Stwarzają dogodne warunki do nawiązania korzystnej współpracy gospodarczej pomiędzy rodakami zamieszkałymi w Polsce i innych państwach osiedlenia. Są forum, na którym spotykają się przedsiębiorcy reprezentujący tak różne rynki jak: europejski, amerykański, rynki wschodnie czy azjatyckie. Kontakty z osobami z poszczególnych państw są nie do przecenienia. Znają oni realia i możliwości inwestowania w swoim kraju osiedlenia, a bliskość językowa, kulturowa bardzo ułatwia współpracę. Co więcej, konferencje zbliżają naszych rodaków do kraju swoich ojców, do którego powracają z nieskrywanym sentymentem. Konferencja ma więc podwójny wymiar - biznesowy i towarzyski. Nie przypadkowo odbywa się w Warszawie, w czerwcu, w miesiącu niezwykle pięknym, a poza tym w połowie roku budżetowego, co pozwala na realną ocenę stanu gospodarki i dyskusje o perspektywach rozwoju w najbliższych miesiącach i nadchodzącym roku".

Program konferencji jest ułożony tak, aby dawał szerszą orientację w aktualnych trendach współpracy Polski na arenie międzynarodowego biznesu oraz, aby osoby zainteresowane mogły otrzymać informację z interesujących je dziedzin.

W tym roku, poza tematyką inwestycji i współpracy przedsiębiorców z Polski i Polonii, szczególna uwaga jest zwrócona na temat konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach wspólnej Europy.

Jak co roku uczestnicy Konferencji będą mogli skorzystać z 4 z 16 sesji panelowych ułożonych w następujących blokach tematycznych:

Polonia Świata - prezentacja sukcesów i nowych inicjatyw (tradycyjnie)

Współpraca międzynarodowa - studium przypadku (kraje, możliwości, rozwiązania, oferty)

Jak być konkurencyjnym na rynkach światowych i w Polsce (prawo, fundusze, praktyka)

Branże: nowoczesne technologie/ inwestycje proekologiczne, nieruchomości i infrastruktura, turystyka.

Inne z tematów do dyskusji:

Inwestycje w nowoczesne technologie i projekty innowacyjne - możliwości

System zarządzania ofertami handlowymi, kontaktami - co zrobić by informacja docierała do właściwych osób we właściwym czasie?

Projekty proekologiczne oraz "regionalne" - szansa na biznes

Jak korzystać z doświadczeń innych społeczności (narodów, samorządów, izb bilateralnych) w aktywizacji współpracy gospodarczej

Integralną częścią Konferencji są uroczyste spotkania towarzyskie, które służą wzajemnemu poznaniu i utrwaleniu więzi między uczestnikami. Wieczorem - drugiego dnia konferencji organizatorzy planują tradycyjną biesiadę polską. Wspaniała przyroda, ciekawy program artystyczny, muzyka, wyśmienite potrawy kuchni polskiej - to wszystko zaproponują gościom podczas zabawy.

Obecność biznesmenów z Polski jest bardzo pożądana i celowa. Wszyscy wiemy przecież, że rozmowy w kuluarach i bezpośredni kontakt są nieodzownym elementem w świecie biznesu. Mamy nadzieje, że bogata oprawa jak też wiele innych zaplanowanych atrakcji umilą Państwu pobyt i pozwolą na oderwanie się od spraw dnia codziennego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu i oczekujemy na Państwa przyjazd.

Biuro Organizacyjne IX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii

Fundacja Polonia - Polonijny Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej

ul. Biedronki 1a, 02-946 Warszawa, tel: (+48 22 ) 321 02 01, 321 02 22

Iwona Strykier tel. (48 22) 321 02 44 e-mail: iwona.strykier@instytut.org.pl

Luiza Przepiórska tel. (48 22) 321 02 29 e-mail: luiza.przepiórska@instytut.org.pl

Nasz Czas 11/2003 (600)