"Łatgalia"
ŁOTWA

Łotewski naukowiec dobrowolnie zrzeka się łotewskiego obywatelstwa

Dr filologii, dyrektor Centrum Kultur Mniejszości Narodowych w Daugavpilsie, etniczny Łotysz Artur Prieditis dobrowolnie zrzekł się obywatelstwa łotewskiego i zwrócił się do władz rosyjskich z prośbą o otrzymanie karty stałego pobytu, a w dalszej perspektywie obywatelstwa rosyjskiego.

A.Prieditis urodził się w zachodniej części Łotwy , w miasteczku Talsi, gdzie największy procent mieszkańców stanowią właśnie Łotysze. Studiował zaocznie na uniwersytecie , ukończył wydział dziennikarstwa. Pracował w gazetach, muzeach, był sekretarzem naukowym rady redakcyjno - wydawniczej w Akademii Nauk. Zajmował się również wydawnictwem literatury naukowej. W czasie swojej nauki w aspiranturze obronił dysertację na temat dzienników łotewskiego poety Janisa Rainisa. W Łotewskiej Akademii Nauk brał udział w przygotowaniu do wydania 30 - tomowego zbioru dzieł tego znanego łotewskiego poety. Natomiast od 1987 r. zamieszkał w Daugavpilsie. Do roku 1992 był kierownikiem katedry łotewskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Daugavpilsie. Od kwietnia 1993 r. był dyrektorem Centrum Kultur Mniejszości Narodowych. Ta jego placówka naukowa zajmowała się badaniem różnych kultur , organizacją seminariów naukowych , konferencji, wykładów , przygotowaniem publikacji naukowych , wydawaniem naukowej literatury i książek. Dr filologii A. Prieditis współpracował również i z polskim środowiskiem w Daugavpilsie . Organizowywał w swoim Centrum wystawy polskich książek, ostatnio brał czynny udział w dyskusji na temat "Za i przeciw UE", która odbyła się w grudniu ubiegłego roku w Domu Polskim.

Zrzeczenie się obywatelstwa łotewskiego było w ogóle dość dużym zaskoczeniem dla wielu dobrze znających go ludzi. A więc , co zmusiło znanego w RŁ naukowca odważyć się na taki krok? Jak powiedział sam lokalnym środkom masowego przekazu - główną przyczyną podjęcia takiej decyzji jest bardzo zły stan w państwie łotewskim. Zdaniem A. Prieditisa Łotysze potrafią tylko wtedy wyżyć na Łotwie , jeśli wyzwolą się ze swojej pychy , pogardy w stosunku do innych grup etnicznych na Łotwie.

Poza tym A. Prieditis jest przerażony skalą kryzysu moralnego trwającego w Republice już ponad 12 lat, stąd według niego pochodzą i wszystkie nieszczęścia w społeczeństwie łotewskim, włączając korupcję i biurokrację. Jeśli chodzi o integrację innych grup mniejszości narodowych w RŁ, to zdaniem naukowca , aby polepszyła się sytuacja , należy przede wszystkim zmienić ustawy o oświacie , języku państwowym i wyborach.

Przypadek rezygnacji etnicznego Łotysza z obywatelstwa łotewskiego jest rzeczywiście bez precedensu. Zgodnie z przepisami łotewskimi , żeby móc zrezygnować z obywatelstwa łotewskiego trzeba mieć obywatelstwo innego kraju lub gwarancję jego otrzymania. Ale naukowiec A. Prieditis nie zamierza oczekiwać na załatwienie wszystkich formalności, już w najbliższym czasie ma zamiar opuścić Łotwę i udać się do Rosji

Nasz Czas 10/2003 (599)