Kondolencje


Związek Polaków na Litwie, Polacy w Kownie z głębokim smutkiem informują, iż 8 marca 2003 roku w wieku 93 lat zmarła przedwojenna działaczka polskich organizacji na Litwie, jedna z inicjatorów i organizatorów powojennej działalności społecznej Polaków w Kownie

Aleksandra Iwaszkiewiczówna.

Cześć jej pamięci.


Członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Oddział Śląski, członkowie wspólnoty akademickiej UNIVERSITAS STUDIORUM POLONA VILENSIS, członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z głębokim bólem i żalem zawiadamiają, iż w dniu 31 stycznia 2003 roku po długich i ciężkich cierpieniach w wieku 77 lat zmarła w Katowicach urodzona w Wilnie

prof. dr hab. Wanda Bobrowska - Nowak

- bezgranicznie oddana ziemi rodzinnej, członek założyciel Oddziału Śląskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, w latach 1993 - 2000 wykładowca Uniwersytetu Polskiego w Wilnie, gorąca patriotka, wybitny naukowiec, Człowiek wielkiego serca. Cześć jej pamięci.

Nasz Czas 10/2003 (599)