Główna ulica Wilna oczekuje wiosny


Aleja Gedymina (była Mickiewicza), której remont rozpoczęto wiosną ubiegłego roku ma już za sobą wykonaną większość prac remontowych - ułożono nowy system podziemnych komunikacji, urządzono podziemne garaże pod znaczną częścią ulicy i Placem Samorządu (była Orzeszkowej). Niestety, nie wszystkie prace można wykonać zimą. Aleja i jej budowniczowie czekają więc na wiosnę.

Na zdjęciu: Aleja Gedymina w dniu 7 marca br. z widokiem na Katedrę Wileńską.

Nasz Czas 10/2003 (599)