"Łatgalia"
ŁOTWA

Konkurs pięknego czytania dla dzieci

W ostatnią sobotę lutego w Centrum Kultury Polskiej odbył się konkurs pięknego czytania pod hasłem "Zimą też jest wesoło".

Jak powiedziała dyrektor CKP pani Żanna Stankiewicz - taki konkurs odbywa się już po raz drugi. W ubiegłym roku odbył się on wiosną wśród studentów i był poświęcony muzom polskich wieszczy, natomiast w tegorocznym konkursie wzięły udział dzieci w wieku 8 - 12 lat uczące się w Polskiej Szkole Średniej im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpilsie.

Sam konkurs pięknego czytania, czyli "sztuki słowa" ma na celu propagowanie czystości języka polskiego, przywracanie polszczyźnie jej piękna niszczonego przez naszą codzienność. Warunkiem udziału w tym konkursie było przygotowanie przez uczestnika dowolnie wybranego fragmentu z dzieł dowolnego poety lub pisarza polskiego.

Do konkursu w tym roku zgłosiło się aż 45 dzieci. A razem z rodzicami na sali było ogółem ok. 70 osób.

Uczestników oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Jury przyznało pierwszą, drugą, trzecią nagrodę oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

W kategorii poezji przyznano dwa pierwsze miejsca - Teresie Baranowskiej i Renacie Pieczonka. Drugie miejsce zajęli Felicja Piotrowicz i Żan Smulko, a trzecie Jan Cirulis i Patrycja Żond.

Natomiast w kategorii prozy pierwsze miejsce zajął Paweł Czarny, drugie Wiktoria Szwab, trzecie - Jana Olechno.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Wszystkie dzieci biorące udział w tym konkursie były bardzo zadowolone.

Takie tradycyjne już konkursy będą kontynuowane i w następnym roku.

Na zdjęciu:
Wiktoria Szwab z rąk p. nauczycielki Marty Wojaczyńskiej otrzymuje nagrodę i dyplom za zajęcie II miejsca.

Inf. wł.

Nasz Czas 9/2003 (598)