"Łatgalia"
ŁOTWA

Tydzień w skrócie na Łotwie


Prezydent Łotwy Vaiva Vike - Freiberga w Polsce

W dniach 26 - 27 lutego odbyła się oficjalna wizyta prezydent Łotwy Vaivy Viki - Freibergi w Polsce. V. Vike - Freiberga spotkała się z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim, premierem Leszkiem Millerem, wzięła udział w otwarciu polsko - łotewskiego forum gospodarczego, spotkała się z marszałkami Sejmu i Senatu, prezydentem Warszawy, a także w ostatnim dniu swojej wizyty odwiedziła Gdynię i Gdańsk.

Prezydent A. Kwaśniewski zaznaczył, że Łotwa - częściowo także dzięki Polsce - została zaproszona do NATO; oba kraje zakończyły w Kopenhadze negocjacje z Unią Europejską. Natomiast prezydent Łotwy Vaiva Vike - Freiberga podkreśliła, iż Polska jest sprzymierzeńcem, partnerem i sojusznikiem Łotwy.

W obecności obojga prezydentów podpisana została polsko - łotewska umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Jak zapowiedział prezydent A. Kwaśniewski w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy o współpracy naukowej, celnej, readmisji oraz walce z przestępczością.

W ubiegłym roku obroty handlowe między Polską a Łotwą osiągnęły 320 mln USD. Polskie inwestycje na Łotwie wyniosły ok. 1 - 1,5 mln. USD.

Poza tym Polska przekaże Łotwie sprzęt, uzbrojenie i amunicję wartości 5,5 mln zł. Deklarację o przekazaniu sprzętu podpisali w Warszawie minister obrony Jerzy Szmajdziński i jego łotewski odpowiednik Gikas Valdis Kristovskis, który towarzyszył prezydentowi Łotwy.

Opracowano na podstawie (interia.pl)


Od 1 maja - zmiany w wydawaniu łotewskich wiz

Od 1 maja br., aby otrzymać łotewską wizę obcokrajowiec musi posiadać zaproszenie potwierdzone przez Urząd d.s. Obywatelstwa i Migracji oraz dodatkowo trzeba mieć jeszcze ubezpieczenie. Te zmiany będą dotyczyć przede wszystkim turystów z Rosji oraz innych republik byłego Związku Radzieckiego, ponieważ z większością państw europejskich Łotwa ma ruch bezwizowy.


Amerykański prezydent chwali osiągnięcia gospodarcze Łotwy

Amerykański prezydent G. Bush był mile zaskoczony ekonomicznym wzrostem, jaki odnotowuje łotewska gospodarka oraz chciałby, żeby amerykańscy przedsiębiorcy w przyszłości więcej interesowali się możliwościami robienia biznesu w Republice Łotewskiej - oświadczył podczas spotkania z prezydentem Łotwy - Vaivą Vike - Freibergą.


Mieszkańcy Łotwy za wstąpieniem do NATO

Ponad połowa mieszkańców Łotwy (54,7 %) uważa, że w łotewskich interesach leży jak najszybsze wstąpienie Łotwy do NATO, natomiast 1/3 mieszkańców jest temu przeciwna - świadczą dane sondy przeprowadzonej w styczniu br. przez Centrum Badań Socjologicznych. Liczba zwolenników integracji Łotwy z NATO od lipca 2002 r. zmieniła się nieznacznie - wówczas za wstąpieniem RŁ do NATO opowiedziało się 51,8 % respondentów. Najwięcej zwolenników wstąpienia kraju do Paktu Północnoatlantyckiego jest wśród mężczyzn, ludzi młodych i z wyższym wykształceniem.


Gwarantowane emerytury mogą wzrosnąć

Ministerstwo Gospodarki RŁ analizując możliwości podwyżek emerytur gwarantowanych przez państwo, opracowało wniosek o ich zwiększeniu o 15 łatów. O tym oświadczyła minister gospodarki RŁ D. Stake podczas posiedzenia Łotewskiej Federacji Emerytów. Minister poinformowała, że będzie to możliwe zawdzięczając systemowi dopłat, który zacznie funkcjonować od roku 2004.


Nasz Czas 9/2003 (598)