Litwa


Tydzień w skrócie

Inauguracja. Jak już informowaliśmy naszych Czytelników 26 lutego br. odbyło się złożenie przysięgi i przejęcie władzy przez nowo wybranego prezydenta Rolandasa Paksasa. Z tej okazji odbyły się w Wilnie wielkie uroczystości na placu przy Urzędem Prezydenta (Pałac rzeczypospolitej) oraz przy Katedrze Wileńskiej.

Sympatie. Badania wykazały, że Litwini uważają, iż najlepszym narodem są Łotysze, a najlepszym sąsiadem jest Łotwa.

Wśród badanych 18 proc. wskazało na sympatie Łotyszom, 8,5 proc. - Amerykanom, 8,4 proc. Rosjanom, 8,2 proc. Estończykom, 8,1 proc. Duńczykom, 0,5 proc. Chińczykom i 0, 2 proc. - Cyganom. 40 proc. ankietowanych uznało Łotwę za najlepszego sąsiada, 30 proc. - Polskę, 10 proc. - Rosję i 6 proc. - Białoruś.

Goście. W styczniu br. na Litwie przebywało 191, 6 tys. obcokrajowców, co stanowi o 14, 1 proc. mniej po zrównaniu ze styczniem roku ubiegłego. Najwięcej gości było z Rosji - 32,1 proc., z Łotwy - 30,4 proc, z Białorusi - 15, 1 proc. Wzrosła natomiast liczba gości z Niemiec ( 4,1 proc.) i z Estonii (3,8 proc.).

Referendum. Sejm uchwalił, iż referendum w sprawie przystąpienia Litwy do Unii europejskiej odbędzie się w dniach 10 i 11 maja br. Mniej więcej 670 tys. głosów wystarczy, aby przy 50% frekwencji nastąpiło poparcie procesu integracji Litwy w skład UE.

Imienia Błogosławionej Urszuli. 28 lutego br. Czarnoborskiej Szkole Średniej uroczyście nadano imię Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej.

Rząd. W związku z objęciem władzy przez nowo wybranego prezydenta R. Paksasa, A. Brazauskas podał się do dymisji. Jest to wymóg konstytucyjny i raczej grzecznościowe dymisja, ponieważ większość sejmowa gwarantuje ponowne wybranie A. Brazauskasa na stanowisko szefa rządu. Nie oczekuje się też większych zmian w składzie ministrów.

Bezpieczne Wilno. Badania przeprowadzone przez Mercer Human Resource Consulting wykazały, że Wilno należy do trzech najbardziej bezpiecznych miast we Wschodniej Europie i jest tu bardziej bezpiecznie niż w Rzymie, Atenach czy Miłanie. Najbardziej niebezpiecznym miastem w Europie jest uznana Moskwa.

Skandal. Edmund Śtenger, były pracownik Radia "Znad Wilii", którego właścicielem jest doradca prezydenta RL Cz. Okińczyc, oświadczył, że został pobity przez przyjaciela córki prezydenta R. Paksasa. Śledztwo trwa.

Powszechna korupcja. Dziennik "Respublika" publikuje coraz to nowe fakty powszechnej korupcji przy zwrocie ziemi, dokonywanej przez pracowników działów rolnych zgodnie ze specjalnie do tych celów przygotowanymi ustawami i instrukcjami.


Powiedzieli:

Poseł na Sejm RL Julius Veselka:

Osoby, które odnoszą siebie do elit Litwy, stanowią najbardziej zgniłą część naszego społeczeństwa.

Obserwator tygodnika "Veidas" Algimantas Sindeikis:

Byłoby naiwne myśleć, iż wyborcy przegłosowali za R. Paksasa. Jest wiele dowodów, że wyborcy głosowali przeciwko V. Adamkusowi i reprezentowanym przez niego polityków i elit. Dlatego większości elit trzeba się poważnie zastanowić, dlaczego obywatele kraju w czasie wyborów głosowali przeciwko nim.

Nasz Czas 9/2003 (598)