POWIEDZIELI:

Poseł na Sejm RL P. Gražulis:

Wilno mogłoby prosić Stany Zjednoczone o przyjęcie do swego składu jako 51 stan. Myślę, że taki wybór mógłby być bezpieczniejszy niż członkostwo w NATO i bardziej korzystny ekonomicznie niż przynależność do UE.

Poseł na Sejm Gintaras Steponavičius:

Uchwalając niektóre ustawy, lewica słyszy tylko na jedno ucho, przy tym te ucho jest też lewe.

Poseł na Sejm Viktor Uspaskich:

Wstąpcie do sejmowej restauracji i spróbujcie odróżnić konserwatystów od soc. demokratów. Nie odróżnicie. A przedtem było to możliwe.

Mieszkaniec Kłajpedy w czasie spotkania z R. Paksasem:

Czy to normalne, że mieszkańcy wiosek idąc spać, biorą do łóżka siekierę?

Nasz Czas 8/2003 (597)