Z prasy litewskiej

Z Litwy do Europy Zachodniej - z prędkością huraganu

Podróż pociągiem z Kowna do Berlina ma trwać tylko 6 godzin

Nowoczesny pociąg, pędzący z prędkością 200 km na godzinę, połączy Litwę z Europą Zachodnią. Podróż z Kowna do Berlina potrwa w przybliżeniu 6 godzin. Przypominające utopię liczby stopniowo osiągają konkretniejsze kształty.

Przedstawiciele krajów bałtyckich zaprezentowali w Brukseli projekt międzynarodowej linii kolejowej "Rail Baltica".

Odgałęzienie nowoczesnej linii kolejowej, łączące Tallinn, Rygę, Kowno i Warszawę, ma stać się częścią międzynarodowego korytarza transportowego Berlin- Warszawa.

Estończycy i Łotysze zamierzają zbudować odgałęzienia o podwójnych torach. Litwa przewiduje modernizację istniejącej linii kolejowej z Łotwy do Kowna. W drugą stronę - do granicy z Polską ma powstać nowe odgałęzienie kolejowe.

Ten projekt ma być zrealizowany do 2015 roku.

V. Deksnys, M. Dubauskas

("Lietuvos rytas" z 18 02 2003 r.)


Poparcie dla Unii

Dwie trzecie mieszkańców kraju popiera aspiracje Litwy do wstąpienia do Unii Europejskiej (UE).

Dowodzi tego przeprowadzane co miesiąc najnowsze badanie opinii publicznej.

Gdyby odbyło się referendum, wówczas za członkostwem Litwy w UE głosowałoby 63,9% respondentów. W styczniu integrację z UE popierało 67,7% mieszkańców.

Przeciwko członkostwu Litwy w Unii Europejskiej podczas referendum głosowałoby 14,7% respondentów, o 0,7% więcej niż w styczniu.

Na początku lutego było 21,4% nie- zdecydowanych respondentów, w ubiegłym miesiącu takie zdanie miało 18,3% mieszkańców kraju.

Sondaż wśród 1068 mieszkańców Litwy w dniach 6 - 9 lutego przeprowadziło centrum badania opinii publicznej "Vilmorus".

("Lietuvos rytas" z 18 02 2003 r.)


Przywileje adwokatów spowodowały konflikt

Obecnie jest rozpatrywany w komitetach konflikt między adwokatami i przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie prawa.

Oliwy do ognia ostatnio dolała też Rada ds. Konkurencji, oświadczając, że nowa ustawa ma na celu utworzenie monopolu na rynku usług prawniczych, na którym adwokaci będą mogli działać, wykorzystując swych klientów i bez żadnej kontroli.

Z taką opinią nie chce się zgodzić przewodniczący Rady Adwokatów Rimas Andrikis: "Jeśli są obawy co do honorariów, to w ubogiej Litwie, w której jest 20% bezrobotnych, niewielu obywateli potrafi odpowiednio zapłacić za pracę adwokatów. Duża część adwokatów balansuje na krawędzi ubóstwa".

"W projekcie usługi prawnicze określa się bardzo szeroko. Jednocześnie ustala się, że te usługi mogą świadczyć wyłącznie adwokaci i ich zrzeszenia zawodowe" - opowiedziała dla "Lietuvos rytas" kierowniczka wydziału prawa Rady ds. Konkurencji Lina Darulienë.

Jeśli ten projekt stanie się ustawą, to upadną przedsiębiorstwa, świadczące usługi prawnicze. Ich miejsce zajmie 1000 pracujących w kraju adwokatów i około 400 ich aplikantów.

Jeszcze więcej zastrzeżeń Rady ds. Konkurencji budzą zamiary, aby pracę adwokatów nie uważać za działalność gospodarczo - komercyjną. Oznaczałoby to, że rynek usług prawniczych nie opierałby się na takim pojęciu uczciwej konkurencji, na którym opierają się wszystkie inne rynki, adwokaci będą mogli umawiać się w sprawie cen, korzystać z dominującej pozycji.

("Lietuvos rytas" z 21 02 2003 r.)


Coraz więcej ludzi choruje na psychozy alkoholowe

Na Litwie z każdym rokiem zwiększa się liczba osób, cierpiących na psychozę alkoholową oraz umierających od alkoholu.

Według danych Państwowego Centrum Zdrowia Psychicznego (PCZP), w 2001 roku w zakładach leczniczych zarejestrowano 783 nowych pacjentów, cierpiących na psychozę alkoholową - najcięższe powikłanie na tle alkoholizmu.

W 2002 r. takich chorych było mniej, bo 764.

Specjaliści są zaniepokojeni, że według wstępnych danych w 2002 roku nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa zachorowań na psychozę alkoholową.

Każdego roku od psychozy alkoholowej leczy się coraz więcej pacjentów. W 2001 r. psychozę leczono u 2129 pacjentów, w 2000 r. - 2065 pacjentów.

Według dyrektora Państwowego Centrum Zdrowia Psychicznego Ony Davidonienë, leczenie psychozy alkoholowej drogo kosztuje państwo. Za kurs leczenia jednego pacjenta w szpitalu trzeba płacić 1260 litów.

W 2000 r. na Litwie było 63,7 tys. chorych na alkoholizm, w 2001 r. liczba alkoholików wzrosła do 63,9 tys.

Z każdym rokiem rejestruje się coraz więcej przypadków alkoholizmu i wskaźnik ten zbliża się do 2 tys. zachorowań rocznie.

("Lietuvos rytas" z 19 02 2003 r.)


Kraje produkujące najwięcej elektryczności atomowej (w proc.)

1. Litwa 77,6; 2. Francja 77,1; 3. Belgia 58,0; 4. Słowacja 53,4; 5. Ukraina 46,4; 6. Szwecja 43,9; 7. Bułgaria 41,5; 8. Korea Płd. 39,3; 9. Węgry 39,1; 10. Słowenia 39,0; 11. Szwajcaria 36,0; 12. Armenia 34,8; 13. Japonia 34,3; 14. Finlandia 30,5 ; 15. Niemcy 30,5

W roku ubiegłym Litwa była pierwsza na świecie wśród krajów, produkujących energię elektryczną w elektrowniach atomowych.

Według danych, które opublikowała MAEA, w końcu 2001 r. na świecie działało 438 reaktorów energetyki jądrowej, których ogólna moc wynosiła 353,298 MW. Elektrownie atomowe wytwarzały 16,2% całej energii elektrycznej. 32 reaktory jądrowe były w trakcie budowy.

W roku ubiegłym na Litwie wyprodukowano 14,6 mln kwh energii elektrycznej, w tym na siłownie atomowe przypadło 11,36 mln kwh (około 78%).

("Veidas", nr 8 z 2003 r.)

Nasz Czas 8/2003 (597)