Tydzień w skrócie

Inauguracja. We środę 26 lutego odbyło się zaprzysiężenie nowego prezydenta Litwy Rolandasa Paksasa i uroczystości inauguracyjne.

Doradcy. Prezydent R. Paksas ogłosił niepełną listę swoich doradców, na której znaleźli się Remigijus Ačas, Dalia Kutraitë - Giedraitiene, Alvydas Medalinskas, Ona Buiđienë, Jonas Ragauskas, Rosvaldas Gorbačiovas.

Wizyta. Z pierwszą zagraniczną wizytą nowo wybrany prezydent Litwy Rolandas Paksas uda się prawdopodobnie do Polski. Wizyta planowana jest na 7 marca, dziewięć dni po zaprzysiężeniu prezydenta.

Pożegnalne przemówienie. W miniony poniedziałek w Sejmie ustępujący prezydent Litwy Valdas Adamkus wygłosił piąte i ostatnie doroczne orędzie. Podstawowym tematem przemówienia było uzyskanie przez Litwę w roku 2002 zaproszenia do UE i NATO.

Proces. V. Landsbergis drogą sądową udowodnił, że J. Urka oczerniał go świadomie, twierdząc, że poprzez pośredników przekazał dla niego w roku 1995 400 tys. Lt. Sąd uznał J. Urkę za winnego i wyznaczył dlań 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Blokada. W minionym tygodniu łotewscy rolnicy blokowali drogi wiodące z Litwy, nie dopuszczając na łotewski rynek tańszego litewskiego mięsa i mleka.

Długi. Poziom długów na Litwie przekroczył 20 mld Lt. Badania wykazały, że 70 proc. przedsiębiorstw zadłużone są nawzajem, 15 proc. są dłużne wobec państwa, a 10 proc. swoim pracownikom.

Wystawa. Od minionego czwartku do niedzieli w Pałacu Wystaw "Litexpo" trwała czwarta wystawa książek, w której wzięło udział 400 wydawnictw i handlowych firm z 13 krajów.

Dobre prognozy. Według pisma biznesu "Ekonomist" Litwę oczekuje szybki rozwój gospodarczy i rola regionalnego lidera wśród krajów bałtyckich.

Mieszkania. Na pomoc państwa w celu nabycia mieszkania mogą liczyć samotne osoby, których czysty roczny dochód nie przekracza 24 tys. Lt, a posiadane mienie - 40 tys. Lt. Rodziny natomiast mogą liczyć na pomoc, jeżeli dochód nie przekracza 48 tys. Lt., a mienie - 80 Lt. Jeżeli ten projek zostanie poparty przez Rząd - maksymalny ulgowy kredyt może wynieść odpowiednio 120 i 240 tys. Lt.

Lista imion. Centrum Rezystencji i Genocydu zakończyło pracę przy sporządzaniu pierwszej imiennej listy ofiar genocydu, na którą się złożyło 86 tys. imion. Ich życiorysy zostały ogłoszone w dwutomowym wydaniu.

Muzeum. W gmachu pierwszej wileńskiej elektrociepłowni, której cokół wieńczy pomnik Elektry, zostało otwarte Muzeum Energetyki, w którym będą przechowywane historyczne dokumenty i eksponaty, związane z tą branżą gospodarki.

Nasz Czas 8/2003 (597)