Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 8/2003 (597)