"Nasza Polonia" nr 147
ESTONIA

Zebranie "Pro Estonii"

Dnia 22 lutego odbyło się w Warszawie zebranie członków Stowarzyszenia Pro Estonia. Omówiono bieżące sprawy, między innymi udział w organizacji zbliżającego się Tygodnia Wielokulturowego i plany wydawnicze. Na spotkanie zaproszono także przedstawiciela naszej redakcji. Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja Estonii w Polsce. Ponieważ nasze łamy są także źródłem informacji o tym, co się w Estonii dzieje, ze szczególnym uwzględnieniem elementów polsko-estońskich - nic więc dziwnego, że rozmawiano na temat możliwości współpracy. Obecność Estonii w Polsce i Polski w Estonii na wielu płaszczyznach jest kontynuacją kontaktów między obydwoma krajami trwających od dawna. Dobrze, jeśli ta współpraca będzie znana szerzej.

Nasz Czas 8/2003 (597)