"Nasza Polonia" nr 147
ESTONIA

Rocznica

Estonia, której ziemie od XIII wieku znajdowały się pod panowaniem różnych państw, m.in. Danii, Niemiec, Polski, Szwecji i przez ponad półtora wieku Rosji, ogłosiła niepodległość 24 lutego 1918, tak więc w tym roku mija 85 lat od tamtego wydarzenia.

Od 17 czerwca 1940 kraj był okupowany przez Związek Sowiecki, z kilkuletnią przerwą na okupację niemiecką w latach 1941-44. Dążenia niepodległościowe, które w Estonii były zawsze silniejsze niż w większości pozostałych republik sowieckich, ujawniły się ze szczególną siłą pod koniec lat osiemdziesiątych. 16 listopada 1988 Rada Najwyższa ówczesnej Estońskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej przyjęła deklarację o suwerenności narodowej, przyznającą pierwszeństwo ustawodawstwu republikańskiemu przed ogólnozwiązkowym. 24 lutego następnego roku po raz pierwszy publicznie obchodzono dzień niepodległości. 30 sierpnia 1991, wkrótce po nieudanym komunistycznym puczu w Moskwie, który próbował powstrzymać proces rozpadu ZSRR, władze Estonii - w odróżnieniu od wielu innych b. republik sowieckich - nie wydały deklaracji o niepodległości, ale ogłosiły przywrócenie niezależności kraju na zasadzie historycznej ciągłości państwowości.

Decyzję tę uznał 6 września tegoż roku nowy Związek Sowiecki, jaki powstał po udaremnieniu puczu. Wkrótce potem Estonia wraz z dwoma pozostałymi państwami bałtyckimi została przyjęta do ONZ.

Nasz Czas 8/2003 (597)