Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 7/2003 (596)