Unia Europejska


Będzie ograniczone nabywanie ziemi do działalności nierolniczej

Osoby, które nie mają zamiaru prowadzić działalności rolniczej, nie będą mogły nabyć więcej niż 3 ha ziemi uprawnej. Przewiduje to towarzysząca poprawce do artykułu 47 Konstytucji tymczasowa ustawa "O nabywaniu ziemi uprawnej" albo tzw. "Ustawa bezpiecznikowa", którą ma przyjąć Sejm.

"Przepisy ustawy zamkną drogę skupywaniu dużych obszarów ziemi w celach odsprzedaży" - twierdzi przewodniczący Komitetu ds. Wsi Gintautas Kniukđta.

Osoby, które zarejestrowały gospodarstwo rolne albo mają świadectwo kwalifikacyjne, będą mogły nabyć do 300 ha ziemi, spółki rolne - do 200 ha, spółdzielnie - do 1000 ha gruntów uprawnych. Obecnie przeciętna wielkość działki ziemi uprawnej wynosi 12 ha.

Sejm w drugim głosowaniu zaaprobował poprawkę do artykułu 47 Konstytucji, uprawniającą obcokrajowców i krajowe osoby prawne do nabywania na Litwie ziemi uprawnej.

Obcokrajowcy będą mogli nabywać ziemię uprawną, zgodnie z towarzyszącą ustawą konstytucyjną, po upływie 7-letniego okresu przejściowego do członkostwa Litwy w Unii Europejskiej.

Okres przejściowy nie będzie stosowany wobec obcokrajowców, którzy mieszkają i gospodarują na Litwie co najmniej 3 lata. Przewiduje się również, że ziemia uprawna nie będzie sprzedawana w tych miejscowościach katastrowych, w których nie będzie zakończone przywracanie praw własności.

("Valstiečiu laikraštis", nr 9)

Nasz Czas 7/2003 (596)