"Łatgalia"
ŁOTWA

Tydzień w skrócie na Łotwie


Emerytury wyższe niż na Litwie, ale niższe niż w Estonii

W trzecim kwartale 2002 r. średnia emerytura dla osób w wieku podeszłym na Łotwie wyniosła 103,4 USD, co jest więcej niż na Litwie, ale mniej niż w Estonii. O tym świadczą dane Ministerstwa Gospodarki RŁ. Na Litwie taka średnia emerytura wyniosła w trzecim kwartale ub. r. 92 USD, zaś w Estonii - 115 USD.

Minister zdrowia zachował swoje stanowisko

Minister zdrowia Republiki Łotewskiej Aris Auders zachował swój ministerski fotel. Za dymisję Audersa głosowały tylko 4 osoby z dziesięciu członków zarządu partii "Nowe Czasy". Reszta była przeciwko lub powstrzymała się od głosu. Premier Łotwy Einars Repsze powiedział, że praca ministra zdrowia A. Audersa będzie oceniana w zależności od tego, jak będą przebiegać reformy w systemie zdrowia. Jednocześnie E. Repsze zaznaczył, że oczekuje konkretnej pracy w przygotowaniu reform w dziedzinie ochrony zdrowia oraz polepszenia stosunków ministra z lekarzami i partią.

Emerytów coraz więcej - dzieci coraz mniej

Na Łotwie od 1989 r. o 10,7% zwiększyła się liczba mieszkańców w wieku ponad 60 lat, natomiast o 31,6 % zmniejszyła się w grupie wiekowej poniżej 14 lat. O tym świadczą dane Ministerstwa Gospodarki RŁ. Ogółem liczba ludności Republiki Łotewskiej w ciągu ostatnich 13 lat zmalała o 12%. W 1989 r., mieszkało na Łotwie ok. 2 mln 660 tys. ludzi, zaś w 2002 r. - 2 mln 340 tys. W 1989 r. mieszkańców w wieku od 14 lat było 21,4%, a osób w wieku ponad 60 lat - 17,4%, a w 2002 r. spośród wszystkich mieszkańców RL tylko 15,6% - stanowili ludzie młodzi w wieku do 14 lat, natomiast 21,9% stanowili mieszkańcy mający ponad 60 lat.

O 11,6% zmniejszyła się również liczba ludności w wieku produkcyjnym między 15 a 59 rokiem życia. W 1989 r. było na Łotwie w tej grupie wiekowej 1,63 mln mieszkańców, natomiast obecnie - 1,44mln osób.

Nasz Czas 7/2003 (596)