"Łatgalia"
ŁOTWA

Konferencja sprawozdawcza Daugavpilskiego Oddziału ZPŁ "Promień"

W sobotę 15 lutego br. w Domu Polskim w Daugavpilsie odbyła się konferencja sprawozdawcza Oddziału Związku Polaków na Łotwie "Promień". Gościem konferencji była prezes ZPŁ pani Wanda Krukowska. Wśród obecnych na sali była posłanka na Sejm Republiki Łotewskiej pani Wanda Kiezik oraz były poseł pan Tadeusz Ketler. Ogółem udział w tej konferencji wzięły 44 osoby. W tym roku nie było żadnych wyborów. Zgodnie ze statutem ZPŁ wybory nowych władz Związku i zarządu odbywają się raz na 2 lata.

Na przewodniczących obecnej konferencji były wybrane panie Wanda Antonowa i Irena Kunicka.

Po zatwierdzeniu porządku obrad głos zabrał prezes "Promienia" pan Ryszard Stankiewicz. Złożył sprawozdanie z działalności zarządu "Promienia" za rok 2002. Za szczególne wydarzenie godne odnotowania prezes uznał obchody 84 Rocznicy Niepodległości Polski, które po raz pierwszy odbyły się w Daugavpilsie 10 listopada ub. roku. W uroczystościach w teatrze miejskim wzięło udział ponad 1000 osób. Poza tym pan R. Stankiewicz szczegółowo opowiedział o wszystkich imprezach kulturalnych, które odbyły się w ciągu roku, a także poinformował wszystkich obecnych o działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących Polaków, pracy Klubu Polskich Kobiet, Towarzystwa Historycznego "Inflanty", prezesem którego jest pani Halina Szakiel, a to właśnie zawdzięczając jej staraniom we wrześniu ubiegłego roku ustanowiono tablice upamiętniające polskich nauczycieli i działaczy społecznych. Wspomniał także o nabytym sprzęcie komputerowym i organach dla chóru "Promień". Nie ominął w swoim sprawozdaniu pan prezes i spraw przykrych, które dotyczą "Promienia". W ubiegłym roku pod krzyżem na Słobódce była skradziona kostka brukowa. Szkody te naprawiono i pod tym samym krzyżem w ubiegłym roku ustanowiono dwie ławki. Dość dużym zaniedbaniem okazała się sprawa nieuporządkowanych dokumentów przekazanych przez byłego prezesa "Promienia" pana Władysława Nowickiego, a co więcej braku podstawowego dokumentu na Dom Polski. Poza tym prezes R.Stankiewicz z żalem mówił o tym, jak to członek zarządu "Promienia", właścicielka prywatnej firmy "Rinado" pani Wanda Kołodyńska, sprzęt komputerowy przekazany "Promieniowi" wniosła na bilans swojej firmy. Proszono ją niejednokrotnie, aby uporządkowała swoje dokumenty, ale niestety tego nie uczyniła. W wyniku czego została zawieszona w wykonywaniu swoich obowiązków w Zarządzie "Promienia". Jej miejsce zajął pan Józef Raubiszko. Na wniosek prezesa R.Stankiewicza i Zarządu "Promienia" uczestnicy konferencji przegłosowali za przyjęciem uchwały, że członkowie Zarządu "Promienia" nie mają prawa będąc w Zarządzie, jednocześnie zajmować się działalnością komercyjną w Domu Polskim. Kończąc swoje sprawozdanie prezes zaznaczył, że zawsze należy czynić dobro i utrwalać dobre i szlachetne czyny. Bardzo wysoko ocenił działalność charytatywną. Życzył wszystkim Polakom, pomyślności w dziele tworzenia nowych wartości.

Głos zabrała również i dyrektor Centrum Kultury Polskiej pani Żanna Stankiewicz. Dość obszernie opowiedziała o działalności CKP. W ciągu całego ubiegłego roku odbywały się w CKP wystawy fotograficzne, cykle wykładów o teatrze współczesnym dra A. Soduły, udało się także stworzyć Muzeum Stroju Ludowego, którym opiekuje się ambasador RP na Łotwie dr Tadeusz Fiszbach. Odbywały się też różne konkursy muzyczne, duże sukcesy w Polsce i Szwecji odniósł zespół pieśni i tańca ludowego "Kukułeczka", zajmując 1 miejsce. Wciąż aktualna i żywa jest idea odrodzenia teatrzyku kukiełkowego. Pani Ż. Stankiewicz mówiła i o innych imprezach kulturalnych, które odbyły się w CKP. Słowa podziękowania złożono pani Wilgelminie Kokinej za pomoc w nabyciu tapet, remont 6 stołów, zainstalowanie tablicy informacyjnej CKP przy wejściu do Domu Polskiego.

Konferencja zatwierdziła sprawozdanie komisji rewizyjnej i mandatowej. Później odbyła się dyskusja, w której wzięli udział między innymi dyrektor Polskiej Szkoły Średniej im. J. Piłsudskiego p. G. Grawe, kierownik sekcji sportowej nowusistów pan H. Tarwid, w imieniu Klubu Polskich Kobiet pani Maria Pupina, sybiraczka p. I. Prozor, pani Wilgelmina Kokina oraz inni.

Przygotował Włodzimierz Pujsza

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji

Nasz Czas 7/2003 (596)