Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Jurgis Razma,

członek sejmowej frakcji Związku Ojczyzny - konserwatystów, proponuje, aby ograniczyć wielkość środków, przeznaczanych na agitacje w wyborach prezydenckich. Parlamentarzysta proponuje, aby większość środków przeznaczanych na agitację w wyborach prezydenckich ograniczyć do sumy tysiąca średnich wynagrodzeń. Obecnie wyniosłoby to 1,11 mln litów. Dzięki temu, zdaniem autora projektu, udałoby się obniżyć skalę zobowiązań wobec sponsorów i korupcji politycznej.


Vytaustas Sunskis,

obrońca rolników, utracił pracę. Dyrektor Izby Rolnej podpisał rozporządzenie o zwolnieniu V. Sunskisa 31 stycznia. Wśród motywów zwolnienia wymienia się, że V. Sunskis podczas publicznych spotkań z rolnikami i przedstawicielami władz negatywnie wypowiadał się o Izbie Rolnej. Prócz tego w godzinach pracy V. Sunskis prowadził działalność nie zgodną ze statutem Izby oraz ustawą.


Aidas Mackevičius,
dyrektor finansowy "IKI"

Kontrolerzy VMNT (Państwowej Służby Żywności i Weterynarii) podczas kontroli w sklepach sieci handlowej "IKI" ustalili wiele wykroczeń i przestarzałych produktów. Za ich sprzedaż oraz inne naruszenia bezpieczeństwa żywności dyrektorzy należących do sieci handlowej przedsiębiorstw, otrzymali kary pieniężne.


("Veidas, nr 7 z 2003 r.)

Nasz Czas 7/2003 (596)