Litwa


Tydzień w skrócie

Ambicje. Mer A. Zuokas próbował zabronić przelotu nad miastem odrzutowców z okazji inauguracji zaprzysiężenia prezydenta Rolandasa Paksasa, co nie zostało przyjęte przez powołaną ku temu komisję, a przez otoczenie prezydenta - elekta uznane za ambicje polityczne.

Getto. Osoby zajmujące się ochroną kultury wileńskich Żydów zwróciły uwagę na potrzebę godnego upamiętnienia 60 - lecia zniszczenia getta oraz odbudowy poszczególnych fragmentów historycznej dzielnicy żydowskiej na wileńskiej Starówce.

Odznaczenie. Prezydenci V. Adamkus i R. Paksas będą pierwszymi osobami, odznaczonymi Orderem Witolda Wielkiego ze złotym łańcuchem.

W skład Wilna. O tym, czy Landwarów zostanie włączony w skład Wilna, zadecyduje badanie opinii publicznej, które ma być przeprowadzone w tym mieście, należącym jak dotychczas do rejonu trockiego.

Wzrost. Jak prognozują eksperci Wileńskiego Banku, wzrost produktu narodowego Litwy może osiągnąć w roku 2003 nawet 5,5 proc. Podobne perspektywy rozwoju ma ekonomika Litwy również na lata 2004 - 2005

Władza. Zmiana prezydenta pociągnęła za sobą również zmianę autorytetów. Jak wskazują badania opinii publicznej dziś najbardziej godnie reprezentuje interesy społeczne prezydent - elekt R. Paksas.

Powyborcza zaś, bez reklamy popularność Akcji znów spadła do najniższego poziomu - 0,5%.

Pozwolenie na pracę. Rząd ustalił, że 800 osób obcokrajowców, może w roku 2003 uzyskać zatrudnienie na Litwie. W roku 2002 ta liczba wyniosła 1000, z czego wykorzystano zaledwie około połowy. Zatrudniło się 108 obywateli Chin, 52 - USA, 42 - Rosji, 39 - Białorusi, 32 - Polski, 27 - Ukrainy itp. Według zawodu było to 106 kucharzy, 73 inżynierów, 29 pedagogów, 14 sportowców, 12 osób do remontu i konserwacji statków.

Inwestycje. W ciągu ostatniego dziesięciolecia Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (Ebor_ zainwestował na Litwie 437 mln euro. Część inwestycji, przypadająca na jednego mieszkańca, 2,41 razy przekroczyła średnią i według tego wskaźnika Litwa znalazła się na 8 miejscu. Na pierwszym miejscu, według ogólnych inwestycji EBOR, jest Rosja, której bank w latach 1992 - 2001 przydzielił inwestycje w wysokości 4,27 mln euro, tj. 21,1% wszystkich inwestycji, jakie EBOR przyznał w okresie sprawozdawczym. Drugie miejsce zajęła Polska, której przydzielono 12,7$% wszystkich inwestycji albo 2,56 mld euro, na trzeciej pozycji znalazła się Rumunia, która otrzymała 9,97% wszystkich inwestycji albo 2,017 mld euro.

Sprzedaż samochodów. Pod względem liczby sprzedanych samochodów Łotwa pozostaje w tyle za Litwą i Estonią. Według danych łotewskiego stowarzyszenia upoważnionych przedstawicieli handlu samochodami, w styczniu - lutym w kraju, podobnie jak i w 2002 r., sprzedano mniej nowych środków transportu niż na Litwie lub w Estonii.

W 2002 roku mieszkańcy Estonii zakupili prawie czterokrotnie więcej nowych samochodów niż Łotysze i Litwini. Jeden nowy samochód przypadł na 87 mieszkańców Estonii, co 306 Łotyszów i 354 Litwinów.

Estonia liczy około 1.3, Łotwa - 2.4, Litwa - 3.5 mln mieszkańców.


POWIEDZIELI:

G. Šurkus, przedstawiciel prezydenta elekta R. Paksasa:
Wszystko będzie dobrze. Samoloty będą leciały nad Wilnem w czasie uroczystości inauguracyjnych R. Paksasa. Oświadczenia A. Zuokasa nas nie ciekawią, nam na nie na...ć.

Vytautas Einoris, poseł na Sejm:
Szanowna V. Blinkevičiutë (minister opieki społecznej), mam nadzieję, że nie należy Pani do tych ludzi, którzy twierdzą, że zmarłym jest lepiej niż żywym

Nasz Czas 7/2003 (596)