"Łatgalia"
ŁOTWA

Z nadzieją na dobrą przyszłość

Minął rok od momentu jak pan Ryszard Stankiewicz został wybrany na nowego prezesa Oddziału Daugavpilskiego Związku Polaków na Łotwie "Promień". W związku z tą rocznicą i konferencją sprawozdawczą prezes udzielił odpowiedzi na kilka interesujących nas pytań.

- Jaki był ten rok dla pana i co udało się zrobić w ciągu tego okresu?
- Rok 2002 był bardzo trudnym rokiem dla "Promienia". Najważniejszą istotną kwestią było utrzymanie Domu Polskiego. W ubiegłym roku powstała taka sytuacja, że ZPŁ został zmuszony opłacać 40% kosztów utrzymania tego Domu. Trzeba było naprawdę dużo wysiłku, aby znaleźć na to środki finansowe. Zawdzięczając prezesowi ZPŁ-u pani Wandzie Krukowskiej i "Wspólnocie Polskiej" udało się rozliczyć za rok 2002. To jest niezwykle ważne, że udało się pozytywnie rozwiązać ten problem.

Drugim takim ważnym punktem były obchody rocznicy Niepodległości Polski, które odbyły się w Daugavpilsie 10 listopada ub.r. To dzięki pięknej współpracy, oddziału ZPŁ "Promień" z Polską Szkołą Średnią im. J.Piłsudskiego, Polskim Przedszkolem, Centrum Kultury Polskiej, Polską Ambasadą w Rydze i wspólnym wysiłkom udało się na tak wysokim poziomie zorganizować obchody tego święta po raz pierwszy na taką skalę w naszym mieście.

Poza tym braliśmy udział w konferencji dotyczącej kwestii konwencji ramowej ochrony praw mniejszości narodowych, zorganizowaliśmy w Domu Polskim dyskusję na temat "Za i przeciw UE", w której, między innymi, wzięli udział dr filologii A.Prieditis, historyk Siergiej Kuzniecow oraz przedstawiciel polskiej społeczności.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć i o obchodach w Domu Polskim Święta Konstytucji 3 Maja, Światowego Dnia Polaka, naszego tradycyjnego Święta Ulicy Warszawskiej. Nie zabrakło także i towarzyskich spotkań przy ognisku z naszymi rodakami z Polski.

Działała nasza sportowa sekcja nowusistów, którą już od wielu lat kieruje pan Henryk Tarwid. A szczególnie cieszy nas sukces młodych nowusistów.

W telewizji lokalnej mieliśmy 15-minutowy program w języku polskim, są także i radiowe audycje w języku polskim, które są nadawane w radiu "Alise+", raz na miesiąc wydaje się dodatek "Słowo Polskie".

Młodzieżowy chór "Barwy Daugawy" brał udział w Festynie Kultury Polskiej na Litwie, w Wisaginasie. Przedstawiciele tego chóru wraz z chórem "Pamięci Sybiraków" byli w Koszalinie. Chór "Promień" wziął udział w tradycyjnym Festiwalu Kultury Polskiej w Posiniu. Wzruszające dla wielu osób było tam wspólne wystąpienie chóru "Pamięci Sybiraków" i młodzieżowego - "Barwy Daugawy".

Swoją działalność kontynuował "Klub Polskich Kobiet", który czynnie się przyczynił do organizowania letnich obozów katolickich dla polskich dzieci, były organizowane spotkania kobiet, a także nasze panie uczestniczyły w konferencji w Białymstoku.

Niezmiernie również cieszy i to, że nasza lider wolontariuszy, pani Wiktoria Girdziuk rozpoczęła działalność charytatywną na rzecz niesienia pomocy potrzebującym Polakom.

Działa Towarzystwo Historyczne "Inflanty", prezesem którego jest Halina Szakiel. To właśnie dzięki jej inicjatywie i staraniom jesienią ubiegłego roku zostały umieszczone i poświęcone tablice upamiętniające polskich nauczycieli i działaczy społecznych.

W Domu Polskim odbywają się wznowione comiesięczne dyżury konsularne pracowników Ambasady RP w Rydze. Należy jeszcze dodać, że Ambasada RP na miarę swoich możliwości wspiera działalność "Promienia", za co korzystając z okazji chciałbym podziękować Panu Ambasadorowi Tadeuszowi Fiszbachowi.

Podsumowując to wszystko chcę zaznaczyć, że dla nas są bardzo potrzebni tacy ludzie, którzy chcą działać dla dobra polskiej społeczności. Drzwi w Domu Polskim dla nich zawsze są otwarte.

- A dlaczego tak mało Polaków ostatnio przychodzi do Domu Polskiego i angażuje się w działalność na rzecz krzewienia polskości?

- "Promień" jest organizacją społeczno-kulturalną. Dziś wielu ludzi traktuje życie w sposób wyłącznie konsumpcyjny. Zgadzam się z panią Ireną Kunicką, która w jednym z ostatnich wywiadów, zamieszczonych nie tak dawno na łamach "NCz" zupełnie słusznie stwierdziła, że najpierw należy coś z siebie dać dla "Promienia", a nie tylko ciągle brać.

- Dlaczego tak długo nie rozstrzygnięto problemu ze spółką ZPŁ "Poloneze 96" oraz niektóre inne sprawy?

- Uważam, że tutaj brakuje dobrej woli u niektórych osób. Sądzę, że Zarząd "Promienia" wykazał dobrą wolę i były stworzone faktycznie wszystkie możliwości do normalnej współpracy.

- A jakie są perspektywy i plany na przyszłość?

- W tym roku przypada 15 rocznica chóru "Promień", a także i naszego oddziału "Promień". Będziemy i nadal kontynuować działalność kulturalną, a szczególną uwagą będziemy obdarzać nasze młode pokolenie. A więc z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Rozmawiał Włodzimierz Pujsza

Na zdjęciu: Ryszard Stankiewicz


Uwaga członkowie "Promienia"!

15 lutego w Domu Polskim przy ulicy Warszawskiej 30
o godz. 11.00 odbędzie się konferencja sprawozdawcza Daugavpilskiego Oddziału ZPŁ "Promień";

22 lutego w Jurmale odbędzie się konferencja sprawozdawcza Związku Polaków na Łotwie

Nasz Czas 6/2003 (595)