"Łatgalia"
ŁOTWA

W SKRÓCIE

Spada popularność łotewskiego premiera E. Repsze

Tylko w ciągu zaledwie jednego miesiąca popularność nowego łotewskiego premiera spadła aż o 31,8 punkta. Jeśli jeszcze w grudniu ubiegłego roku jego popularność sięgała +29 punktów, to w styczniu br. była już ujemną i wynosiła - -2,8 punkta. Pomocnik premiera Dan Titavs podkreślił, że mimo wszystko większa część społeczeństwa pozostała wierna premierowi. Stwierdził też, że naprawdę pracę premiera można będzie ocenić po jakimś czasie, natomiast obecnie należy kontynuować rozpoczęte reformy.


Ponad 3,3 mln łt - na reklamę

Taką sumę łotewskie partie polityczne wydały na reklamę przedwyborczą. Jest to właśnie o 1,4 mln więcej, niż było zaplanowane. Według zadeklarowanych przez partie wydatków na kampanię przedwyborczą, na jednego mieszkańca RŁ, mającego prawo głosu, przypada 3,9Ls. Tak dla przykładu, wydatki partii politycznych na jednego wyborcę w innych krajach europejskich, są znacznie mniejsze. W Wielkiej Brytanii wynoszą 0,4Ls, Francji - 1,1Ls, Szwecji - 1,2Ls, Austrii - 2 Ls.


Średnia pensja na Łotwie - 173Łt

W październiku ub. r. średnia pensja brutto w Republice Łotewskiej wyniosła 173 łaty. Według Centralnego Urzędu Statystycznego średnia pensja pracowników budżetówki wyniosła 183 Ls. Natomiast pensje poniżej minimalnej (60 Ls) w październiku ubiegłego roku otrzymywało 3500 pracowników pracujących przeważnie w handlu, rolnictwie oraz innych branżach.


Nasz Czas 6/2003 (595)