Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 6/2003 (595)