"Nasza Polonia" nr 145
ESTONIA

Konferencja w Tartu na temat polityki bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego

W dniu 6 lutego w Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu odbyła się konferencja na temat polityki bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

W konferencji wzięli udział Ambasadorzy: Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski. Audytorium stanowili kadra i słuchacze Akademii (około 80 osób reprezentujących 16 krajów).
Wystąpienie ambasadora RP oprócz zaprezentowania stanowiska Polski wobec kwestii irackiej i relacji z UE i Stanami Zjednoczonymi służyło również przedstawieniu "Inicjatywy Ryskiej" oraz polskiej propozycji "Wymiaru Wschodniego Unii Europejskiej" (wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały na ten temat).
Dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na rozważaniu możliwych konsekwencji interwencji zbrojnej w Iraku oraz relacji pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Wobec tak zróżnicowanego geograficznie audytorium trudno ocenić wyraźne nastawienie do dyskutowanych tematów.
Przedstawiciele państw skandynawskich oraz krajów bałtyckich nie wyrażali swoich opinii, co może odzwierciedlać próby zachowania "neutralnego stanowiska" ich krajów. Wyrażano natomiast zaniepokojenie o cenę, jaką Stany Zjednoczone będą może nawet musiały "zapłacić" Rosji za milczące przyzwolenie na interwencję w Iraku.

Nasz Czas 6/2003 (595)