"Nasza Polonia" nr 145
ESTONIA

Wykorzystanie środków z funduszu ISPA

Program ISPA pomaga krajom kandydującym w osiąganiu standardów i norm Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

ISPA jest programem stworzonym na wzór unijnego Funduszu Spójności. W przeciwieństwie, jednak, do tego ostatniego ma służyć realizacji celów określonych w dokumencie ?Partnerstwo dla Członkostwa? oraz priorytetów wskazanych w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w UE. Pomoc Wspólnoty w ramach ISPA obejmuje finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska i transportu. Z momentem wstąpienia do Unii Europejskiej, kraje kandydackie stracą prawo do korzystania ze środków Funduszu ISPA. Uzyskają wtedy jednak dostęp do środków strukturalnych dla członków UE.

Na początku lutego z wizytą w Estonii przebywała delegacja Komisji Europejskiej, której zadaniem była kontrola wykorzystania przez Estonię środków z funduszu ISPA. F. Allgayer, dyrektor północnego Biura Regionalnego ISPA stwierdził, że proces składania wniosków przez Estonię jest zbyt powolny, lecz i ?procedura jest zbyt skomplikowana?. Zdaniem Allgayera, powoduje to, że na razie wniosków o dotacje jest mało. Zdaniem Ministerstwa Środowiska RE, projektów takich jest wiele i opiewają one na większą sumę niż przewiduje komisja, trudności natomiast dotyczą samorządów, które nie potrafią przedstawić projektów o wartości ponad 5 mln euro. Oprócz tego, samorządy lokalne z trudnością znajdują środki na współfinansowanie projektów w ramach ISPA. Aivar Kuttim, dyrektor Biura ds. ISPA w Ministerstwie Środowiska RE stwierdził, że obecnie UE zaakceptowała 7 estońskich projektów dotyczących transportu i 13 projektów dotyczących ochrony środowiska na sumę 130 mln euro. W ramach ISPA Estonia może wykorzystać 20,8 -36, 4 mln euro rocznie. Według stanu na 01.01.2003 Estonii przydzielono z ISPA 17, 7 mln euro, w tym środki już wypłacone Estonii stanowią 8,3 mln euro.

Nasz Czas 6/2003 (595)