"Nasza Polonia" nr 145
ESTONIA

W SKRÓCIE

Estońscy Rosjanie skarżą się OBWE

Władze Estońskiej Zjednoczonej Partii Ludowej, reprezentującej interesy mieszkających w Estonii Rosjan, przekazały grupie ekspertów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie skargę na dyskryminowanie rosyjskojęzycznej ludności republiki. Dyskryminacja polega według nich m.in. na utrudnianiu dostępu do informacji (cała kampania wyborcza odbywa się wyłącznie po estońsku). (Eksperci OBWE przybyli do Tallina, aby monitorować sytuację przed wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi na 2 marca).


Zmiana na stanowisku szefa MSW Estonii

Nowym ministrem spraw wewnętrznych Estonii został Toomas Varek ze współrządzącej Partii Centrum, dotychczasowy szef jej frakcji parlamentarnej. Na stanowisku tym zastąpił on Aina Seppika, który - na prośbę premiera - podał się do dymisji w związku z wysuwanymi pod jego adresem oskarżeniami o prześladowanie w czasach ZSRR opozycji. Seppik postawione mu zarzuty nazwał oszczerstwem.


Odwołana wizyta Aleksego II w Estonii

30 stycznia 2003 r. poinformowano, że wizyta Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Aleksego II w Estonii została przesunięta na późniejszy czas. Zwierzchnik rosyjskiego Prawosławia podporządkował się sugestiom lekarzy, którzy odradzali mu tę podróż.

Wizyta w Estonii miała się odbyć w okresie 7-13 lutego br. W jej programie znalazły się m.in. nabożeństwa w Tallinie, Narwie oraz Monasterze w Piuchticach, spotkania z władzami Estonii oraz odwiedziny grobu rodziców patriarchy.

Patriarcha Aleksy urodził się w 1929 r. właśnie w Tallinie. Z Estonią związał też szereg lat swojej pracy duszpasterskiej. Ostatni raz był w tym kraju jesienią 1991 r.

Nasz Czas 6/2003 (595)