BIAŁORUŚ

Nagrody dziennikarskie

Od kilku lat Instytut Polski w Mińsku organizuje konkurs dla dziennikarzy prasy białoruskiej, którzy piszą o historii i współczesności Polski. W ubiegłą sobotę w Ambasadzie RP w Mińsku odbyła się uroczystość, podczas której Ambasador Tadeusz Pawlak wręczył nagrody i wyróżnienia dla 34 dziennikarzy Białorusi.

Był to już trzeci konkurs imienia Jerzego Giedroycia, który m.in. pochodził z Mińska, na pracę dziennikarską w mediach białoruskich na temat polsko - białoruskiej współpracy w dziedzinie nauki, kultury i literatury. Podczas uroczystości dyrektor Instytutu Polskiego Cezary Karpiński wręczył Dyplomy Honorowe i nagrody dla ośmiu dziennikarzy za rzetelność i uniwersalny wymiar kultury i publicystyki.

Podczas tej uroczystości wyróżniono kilku działaczy Związku Polaków na Białorusi. W uznaniu zasług w propagowaniu kultury polskiej za granicą ambasador Tadeusz Pawlak w imieniu ministra kultury RP Waldemara Dąbrowskiego wręczył Odznaki Honorowe "Zasłużony dla kultury polskiej" - Irenie Sakowiec, prezes oddziału ZPB w Borysowie, Tatianie Wołoszyn, kierowniczce chóru dziecięcego "Tęcza", Nelli Grigoriewoj, kierowniczce Teatru Młodego Aktora w miasteczku Rubierzewicze rejonu stołpcowskiego.


Obchody 257. rocznicy urodzin
Tadeusza Kościuszki

Dyplomaci Polski, Stanów Zjednoczonych, Litwy i Francji obchodzili we wtorek (4 lutego) 257. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki.

Pod pomnikiem ustawionym nie opodal miejsca urodzin wodza powstania 1794 r. na uroczysku Mereczowszczyzna na zachodniej Białorusi, złożono wieńce i kwiaty.

Dwudniowe obchody narodzin Tadeusza Kościuszki zorganizowały władze obwodowe w Brześciu. Nie zaproszono nikogo ze Związku Polaków na Białorusi. Polonia krytykuje brak zainteresowania rocznicą ze strony lokalnych władz niższego szczebla.

Wg brzeskiego wojewody Leanida Prycuka, władze brzeskie podjęły już decyzję o odbudowie domu Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie i stworzeniu tu muzeum. Prycuk dodał, że białoruskie władze liczą na pomoc, w tym finansową, państw, z którymi - jak to określił Prycuk - związana jest biografia Kościuszki. Zakończenie prac remontowych i otwarcie muzeum ma nastąpić w lipcu przyszłego roku.


W kilku zdaniach

W Domu Polskim w Lidzie z inicjatywy prezes rejonowego oddziału ZPB Izabeli Tyrkin odbyło się Święto Polskiej Piosenki Estradowej. Koncert finałowy był wyjątkowy, gdyż wystąpili wszyscy śpiewacy zespołów działających przy Domu Polskim. Swój talent pokazali soliści z zespołów "Anżelika", "Memoria", "Sybirak", "Kresowe zabawy" i młodsi wychowankowie z zespołu "Lidzianie" oraz zespół nauczycieli pod kierownictwem Anżeliki Biruk.


W Bieniakoniach w Miejskim Domu Kultury odbyło się Święto Polskiej Poezji i Pieśni, które zorganizowała nauczycielka miejscowej szkoły Teresa Garbina. Na ziemi bieniakońskiej mówi się wierszem, tą historią, którą kojarzymy z Adamem Mickiewiczem i Marylą Weraszczakówną, a także znanym współczesnym poetą Michałem Wołosewiczem. Imprezy kulturalno - oświatowe w Bieniakoniach stają się tradycją, inicjatorem ich jest prezes oddziału ZPB Teresa Mielko.


Obecnie na Białorusi 665 obcokrajowców przebywających na terenie kraju posiada status uchodźcy, przeważnie są to Afgańczycy. W ciągu ostatnich pięciu lat o status uchodźcy ubiegało się około 2,5 tysiąca obywateli z 30 krajów. W ubiegłym roku władze Białorusi rozpatrzyły 57 wniosków pozytywnie, z których 40 osób było obywatelami Afganistanu, 6 Gruzji, 4 Azerbejdżanu, 2 Palestyny oraz po jednym z Tadżykistanu i Etiopii.


W Grodnie rozpoczęto rekonstrukcję stadionu miejskiego "Niemen", który był wybudowany na starym żydowskim cmentarzu w 1963 roku. Nowy stadion będzie odpowiadał najnowszym standardom europejskim; będą tu odbywały się mecze międzynarodowe w piłce nożnej. Roboty budowlane i montażowe rozpoczną się za dwa lata.


W Smorgoniach ukazywała się od niedawna niezależna "Nowa Gazeta Smorgoni", która miała trzykrotnie więcej czytelników niż oficjalna gazeta rejonowa "Swietły szlach". Smorgońską gazetę władze rejonowego komitetu wykonawczego postanowiły zamknąć, gdy redaktor gazety i przedsiębiorca Romuald Ułan zwrócił się z prośbą do władz, aby otworzyć podobne gazety w Oszmianie i Ostrowcu. Robił to trzykrotnie, po czym zjawiła się w redakcji inspekcja straży pożarnej, która znalazła poważne usterki w instalacji przeciwpożarowy i wyznaczyła karę pieniężną. Sąd gospodarczy obwodu grodzieńskiego wstrzymał działalność Romualda Ułana i wydawanie gazety.


Nasz Czas 6/2003 (595)