Nasze reportaże


Słoneczko w Pogirskim Przedszkolu

Reforma szkolna , przeprowadzana na Litwie, dotyczy nie tylko szkół, ale i placówek przedszkolnych. Obecnie trwa dyskusja w sprawie, by dzieci rozpoczynały naukę w szkole nie w wieku 7, lecz 6 lat. Niepokoi i to, że niektórzy rodzice Polacy oddają swe dzieci do litewskich przedszkoli.

Problem zachowania polskich grup niepokoi administrację, rodziców i nauczycieli szkół, ponieważ grupy w przedszkolach formują podstawę początkowych klas polskich dla szkoły. Jakie więc jest zdanie administracji i wychowawców przedszkola w Pogirach na temat zachowania polskich grup?

Kierowniczka przedszkola Edyta Gujënë i zastępczyni Janina Lukđienë uważają, że polskie grupy są i powinny być w przyszłości, ku temu są tu stworzone wszystkie warunki. Dzieci powinny obcować w swym ojczystym języku, otrzymać odpowiednie wychowanie i wykształcenie, czuć się dobrze i komfortowo, od wczesnego dzieciństwa zapoznawać się z polską kulturą, tradycjami, znać i chronić polskie korzenie.

Polska grupa nazywa się "Słoneczko" i liczy 21 dziecko. Ta nazwa odzwierciedla dobre zamiary administracji i wychowawców polskich grup uczynić wszystko, żeby dzieciom było tu ciepło, przyjemnie i wesoło. Przestrzenny i światły pokój, wszędzie czysto, porządek, dużo zabawek i książek, nowy telewizor - prezent Ambasady Polskiej na Litwie. Książki i prezenty otrzymują wychowankowie polskich grup z Polski, dzięki akcji "Polskie dzieci z Polski polskim dzieciom z Wileńszczyzny." Wychowawcy podnoszą swe kwalifikacje na kursach w Polsce i na Litwie, przyjeżdżają pedagodzy z Białegostoku i organizują seminaria.

Panie T. Swirskaja i R. Radeckienë - starsze wychowawczynie dobrze znają i lubią swoją pracę, z wyrozumieniem i ciepłem odnoszą się do dzieci, dobrze znają psychikę dziecka, mają indywidualne podejście do każdego. Praca przedszkola jest nastawiona na wzmacnianie zdrowia dzieci i to zadanie w pełni się realizuje.

Dzieci 2 razy w tygodniu mają zajęcia z logopedą, 2 razy tygodniowo jest przeprowadzana gimnastyka korygująca dla dzieci z niedomaganiem patologicznym, dzieci też grają w piłkę ręczną. Każdy ostatni tydzień miesiąca - Tydzień Zdrowia. I co bardzo ważne dla dzieci codzienne wycieczki na świeżym powietrzu, ku temu są wszystkie warunki; duże terytorium podwórka, na którym panuje porządek i czystość podtrzymywana przez Annę Leonowicz, plac do gier i zabaw, i sosnowy las. Oprócz podstawowych zajęć programowych z różnymi podgrupami wiekowymi, a ich w polskiej grupie 3, każdego dnia są przeprowadzane dodatkowe zajęcia. W poniedziałki zajęcia z religii, we środę - z języka litewskiego. W końcu każdego tygodnia organizuje się Dzień Bajek dla przyjemności dzieci. Starszych wychowanków szykują do szkoły według odpowiednich programów nauczania, i dzieci przychodzą już do szkoły z odpowiednią znajomością języka litewskiego i polskiego, a także matematyki. Wychowankowie polskich grup nie są izolowani od wychowanków grup litewskich i wspólnie uczestniczą w różnorodnych imprezach. Polskie dzieci przyszykowały koncert dla całego przedszkola i wystąpiły z tańcem "Zasieli górale" na święto 20-lecia przedszkola, uczestniczyły w konkursie deklamacji wierszy . Podczas wszystkich uroczystości polskie grupy występowały z jakimś programem.

Wychowawcy zawsze chętnie udzielą porad i pomogą znaleźć prawidłowe rozwiązanie, robią wszystko by rodzice oddawali swe dzieci do polskiej grupy przedszkola w Pogirach.

Na zdjęciu:
Grupa "Słoneczko" w Pogirskim Przedszkolu

Nasz Czas 6/2003 (595)