Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Česlava Zabulënienë
Zast. dyrektora generalnego "Sodry"

Państwowa Inspekcja Danych ustaliła, że "Sodra" narusza ustawę o ochronie prawnej danych osobowych, przewidującą, że dysponent danych powinien informować osobę o tym, komu jej dane są udostępniane.


Julius Nedvaras
Przewodniczący zarządu "Vilniaus bankas"

W "Vilniaus bankas" znowu zaistniały zakłócenia w systemie informacyjnym kart płatniczych. Z niektórych bankomatów "Vilniaus bankas" w centrum stolicy nie można było pobrać pieniądze. Zakłócenia rozpoczęły się w końcu tygodnia.


Mečys Laurinkus,
szef Departamentu Bezpieczeństwa

Ma teraz trudne dni, ciągle bowiem musi tłumaczyć się z prowokujących działań pracowników Departamentu. W Sejmie M. Laurinkusowi zarzucano, że w Departamencie Bezpieczeństwa istnieje problem profesjonalizmu pracowników, więc należałoby zastanowić się nad ich atestacją. Przewiduje się, że w marcu nowy prezydent mianuje nowego szefa Departamentu Bezpieczeństwa.

("Veidas" mr 6 z 2003 r.)

Nasz Czas 6/2003 (595)